ผอ.สพป.นศ.2 เป็นประธานคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในการขอมีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ สายงานบริหารสถานศึกษา ของผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขาโร

          วันที่ 2 มีนาคม 2566

อ่านต่อ

ผอ.สพป.นศ.2 เป็นประธานคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในการขอมีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ สายงานบริหารสถานศึกษา ของผู้อำนวยการโรงเรียนวัดกะโสม

        วันที่ 2 มีนาคม 2566 

อ่านต่อ

ผอ.สพป.นศ.2 เป็นประธานคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในการขอมีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ สายงานบริหารสถานศึกษา ของผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังยวน

              วันที่

อ่านต่อ

ผอ.สพป.นศ.2 เป็นประธานคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฎิบัติงานในหน้าที่ เพื่อพัฒนาการศึกษา และคณะกรรมการฯ ดำเนินการประเมินสัมฤทธิ์ผลฯ ในรอบ 1 ปี รอง ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 2

            วันที่ 23 กุม

อ่านต่อ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒ New Update คุณธรรมนำคุณภาพ เต็มใจบริการ ดำเนินงานฉับไว
E-SERVICE

บริการข่าวการศึกษา