หมวดหมู่: ข่าวประกาศ

ราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะรายการครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ 2562

ราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะรายการครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเ

อ่านต่อ

ประกาศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นครูอัตราจ้างรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤติ

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นครูอัตราจ้างรายเดื

อ่านต่อ

อบจ.นครศรีธรรมราชร่วมกับ สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครศรีธรรมราช เชิญชวนส่งผลงานเข้าประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ประจำปี 2562

ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชร่วมกับ สำนักง

อ่านต่อ

ขอเชิญเข้าร่วมการคัดเลือกลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ งานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2562 

ด้วยสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โ

อ่านต่อ

ขอเชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมประกวดงานเขียนเทิดพระเกียรติพระคุณของแม่ งานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2562

ด้วยสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ข

อ่านต่อ

ประกาศ เรื่องการขายทอดตลาดอาคาร/สิ่งปลูกสร้าง(บ้านพักหัวหน้าหมวดการศึกาาอำเภอทุ่งสง)

ประกาศ เรื่องการขายทอดตลาดอาคาร/สิ่งปลูกสร้าง(บ้านพักหั

อ่านต่อ

ขอเชิญชวนสถานศึกษาสมัครเข้าร่วมกิจกรรม “สถานศึกษาปลอดภัย” ประจำปี ๒๕๖๒

ด้วย กรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงานกำหนดจัดกิจกรรม “สถานศึก

อ่านต่อ

ขอเชิญสถานศึกษาร่วมกิจกรรมโครงการ(พันธุ์)แห่งความดี ปี ๔ ตอน…”ตามรอยเมล็ดพันธุ์ สร้างสรรค์สู่อาชีพ”

ด้วยสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทยเปิดรับสมัคร กลุ่มเด็ก

อ่านต่อ