หมวดหมู่: ข่าวประกาศ

สรุปผลการพัฒนาด้วยระบบ TEPE Online “หลักสูตรการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มครูผู้ช่วย ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครู”

วันที่ 26 สิงหาคม 2562 ดร.บุญเลิศ ธานีรัตน์ ผู้อำนวยการ

อ่านต่อ

เชิญชวนประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง “เสมากาชาดเสียงทอง 62” เทศกาลงานประเพณีบุญสารทเดือนสิบ

ด้วยจังหวัดนครศรีธรรมราชร่วมกับสำนักงานศึกษาธิการจังหวั

อ่านต่อ

ขอเชิญชวนอบรมเศรษฐศาสตร์สำหรับครูคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา รุ่นที่ 36

ด้วยศูนย์บริการวิชาการเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ ร่วมกั

อ่านต่อ

ประกาศ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ศูนย์การเรียนรู้ประชาคมอาเซียน (Shopping List)

            เอกสารเผยแพร่

อ่านต่อ

ราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะรายการครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ 2562

ราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะรายการครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเ

อ่านต่อ

ประกาศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นครูอัตราจ้างรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤติ

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นครูอัตราจ้างรายเดื

อ่านต่อ

อบจ.นครศรีธรรมราชร่วมกับ สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครศรีธรรมราช เชิญชวนส่งผลงานเข้าประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ประจำปี 2562

ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชร่วมกับ สำนักง

อ่านต่อ