หมวดหมู่: ข่าวประกาศ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2

อ่านต่อ

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช ขอเชิญชวนนักเรียนประกวดบรรยายธรรม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ระดับจังหวัด สมัครได้ภายในวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ นี้

 ด้วยจังหวัดนครศรีธรรมราช  โดยสำนักงานวัฒนธรร

อ่านต่อ

ขอเชิญชวนอบรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะดิจิทัลของครู ด้วยหลักสูตรที่ผ่านการรับรองจากสถาบันคุรุพัฒนาและการจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์

ด้วยสมาพันธ์แพลตฟอร์มการศึกษาและอาชีพ (ประเทศไทย) เล็งเ

อ่านต่อ

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รับสมัครคัดเลือก สตรี บุคคล หน่วยงานองค์กรภาครัฐ เอกชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสตรีและการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ รวมถึงการคุ้มครองพิทักษ์สิทธิ รวม 15 สาขา 57 รางวัล สมัครได้ภายในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 นี้

               

อ่านต่อ

สพป.นศ.2 ประชุมเตรียมความพร้อมการเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน

วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 ว่าที่ร้อยโท ดร.สุเวศ กลับศรี รอ

อ่านต่อ

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรร พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2

ตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช

อ่านต่อ

สพป.นศ.2 รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอนวันแรกคึกคัก รวม 134 ราย ผอ.สพป.นศ.2 เน้นย้ำการดำเนินการด้วยความโปร่งใส ยุติธรรมทุกขั้นตอน

  วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 นายประหยัด สุขขี ผู้อำนวยก

อ่านต่อ

ผอ.สพป.นศ.2 ประชุมคณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน 17 อัตรา ย้ำการสรรหาต้องเป็นไปด้วยความโปร่งใส และยุติธรรมทุกขั้นตอน

วันที่ 30 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30 น. นายประหยัด สุขขี

อ่านต่อ

บุคลากร สพป.นศ.2 ร่วมรับชมรายการพุธเช้า ข่าวโรงเรียน และพุธเช้า ข่าว สพฐ.ครั้งที่ 23/2563

วันที่ 24 มิถุนายน 2563 เวลา 07.30 น. นายประหยัด สุขขี

อ่านต่อ

สพป.นศ.2 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป  ตำแหน่งครูผู้สอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

               

อ่านต่อ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียน ประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราชเขต 2

  ตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรี

อ่านต่อ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียน ประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราชเขต 2

ตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช

อ่านต่อ