หมวดหมู่: ข่าวประกาศ

ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สพป.นศ.2

ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึก

อ่านต่อ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2

  ตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรี

อ่านต่อ

การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี พ.ศ.2564

ตามที่สำนักงาน ก.ค.ศ.ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้

อ่านต่อ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒

ตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช

อ่านต่อ

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์

ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เ

อ่านต่อ

รอง ผอ.สพป.นศ.2 เป็นประธานการประเมินคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบลูกเสือ ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ รร.บ้านหนองเจ

วันที่ 20 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 น. นางจอมขวัญ นครไธสง

อ่านต่อ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2

อ่านต่อ

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช ขอเชิญชวนนักเรียนประกวดบรรยายธรรม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ระดับจังหวัด สมัครได้ภายในวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ นี้

 ด้วยจังหวัดนครศรีธรรมราช  โดยสำนักงานวัฒนธรร

อ่านต่อ

ขอเชิญชวนอบรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะดิจิทัลของครู ด้วยหลักสูตรที่ผ่านการรับรองจากสถาบันคุรุพัฒนาและการจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์

ด้วยสมาพันธ์แพลตฟอร์มการศึกษาและอาชีพ (ประเทศไทย) เล็งเ

อ่านต่อ

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รับสมัครคัดเลือก สตรี บุคคล หน่วยงานองค์กรภาครัฐ เอกชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสตรีและการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ รวมถึงการคุ้มครองพิทักษ์สิทธิ รวม 15 สาขา 57 รางวัล สมัครได้ภายในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 นี้

               

อ่านต่อ

สพป.นศ.2 ประชุมเตรียมความพร้อมการเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน

วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 ว่าที่ร้อยโท ดร.สุเวศ กลับศรี รอ

อ่านต่อ

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรร พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2

ตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช

อ่านต่อ