หมวดหมู่: ข่าวประกาศ

ขอเชิญชวนสถานศึกษาร่วมกิจกรรมประกวดบรรยายธรรม ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ ระดับจังหวัด

  ด้วยจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยสำนักงานจังหวัดร่วมก

อ่านต่อ

ขอเชิญชวนสถานศึกษาเข้าร่วมโครงการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓

               

อ่านต่อ

ขอเชิญสมัครเข้าร่วมกิจกรรม “สืบสานงานหัตถกรรมผ่านครูสู่เยาวชนร่วมกับ สพฐ. ครั้งที่ ๑

              ด้วยศู

อ่านต่อ

ขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการสานพลังท้องถิ่นไทยถวายพ่อของแผ่นดิน เดิน – วิ่งมินิมาราธอน เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีราชาภิเษก ประจำปี ๒๕๖๒ สมัครได้จนถึงวันที ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ นี้

               

อ่านต่อ

สพป.นศ.2 ร่วมกับ คุณจิมมี่ ชวาลา เศรษฐีเมืองคอน โดยชมรมจักรยานทุ่งสง มอบจักรยาน “ร้อยคัน สานฝัน ปันโอกาสให้น้อง” ปี 2562

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 ว่าที่ร้อยโท ดร.สุเวศ กลับศรี

อ่านต่อ

ประชาสัมพันธ์โครงการสร้างวินัยทางการเงิน กยศ. ด้วย e-Learning

ด้วยกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ร่วมกับตลาด

อ่านต่อ

ขอเชิญชวนประกวดขับกลอนและเลียนเสียงตัวตลกหนังตะลุง เนื่องในงานประเพณีบุญสารทเดือนสิบและกาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ขอเชิญชวนประกวดขับกลอนและเลียนเสีย

อ่านต่อ

สรุปผลการพัฒนาด้วยระบบ TEPE Online “หลักสูตรการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มครูผู้ช่วย ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครู”

วันที่ 26 สิงหาคม 2562 ดร.บุญเลิศ ธานีรัตน์ ผู้อำนวยการ

อ่านต่อ

เชิญชวนประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง “เสมากาชาดเสียงทอง 62” เทศกาลงานประเพณีบุญสารทเดือนสิบ

ด้วยจังหวัดนครศรีธรรมราชร่วมกับสำนักงานศึกษาธิการจังหวั

อ่านต่อ

ขอเชิญชวนอบรมเศรษฐศาสตร์สำหรับครูคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา รุ่นที่ 36

ด้วยศูนย์บริการวิชาการเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ ร่วมกั

อ่านต่อ