หมวดหมู่: ข่าวประกาศ

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 เรื่อง ประกาศตำแหน่งว่าง ผู้บริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช

อ่านต่อ

ดาวน์โหลดเกียรติบัตรผู้ได้รับรางวัลคุรุชนคนคุณธรรมและนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี

ประกาศเกียรติบัตรผู้ได้รับรางวัลคุรุชนคนคุณธรรมและนวัตก

อ่านต่อ

การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กรณีปกติ ครั้งที่ 1 ปี 2565

การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.นศ.2 แบบคำ

อ่านต่อ

คำสั่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ 541/2564 เรื่องย้ายครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครู รอบที่ 2 ปี พ.ศ.2564

ตามมติที่อ้างถึง คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมร

อ่านต่อ

ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สพป.นศ.2

ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึก

อ่านต่อ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2

  ตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรี

อ่านต่อ

การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี พ.ศ.2564

ตามที่สำนักงาน ก.ค.ศ.ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้

อ่านต่อ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒

ตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช

อ่านต่อ