หมวดหมู่: ข่าวประกาศ

ขอเชิญชวนผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมมหกรรมนวัตกรรมการศึกษา จัดโดยบริษัท แม็คเอ็ดดูกา จำกัด ในวันเสาร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00-16.00น. ณ โรงแรมแกรนด์ฟอร์จูน จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

ด้วยบริษัท แม็คเอ็ดดูกา จำกัด ขอเชิญชวนครูและบุคลากรทาง

อ่านต่อ

ขอเชิญชวนสถานศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมคาราวานวิทยาศาสตร์ จังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่ 5-8 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงเรียนทุ่งสง

ด้วย องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) 

อ่านต่อ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานพิมพ์

ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมรา

อ่านต่อ

การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กรณีปกติ) ปี พ.ศ.2562

ตามที่ สำนักงาน ก.ค.ศ. ได้ออกหลักเกณฑ์การย้ายข้าราชการค

อ่านต่อ

ขอเชิญชวนสถานศึกษาร่วมกิจกรรมประกวดบรรยายธรรม ประจำปีงบประมาณ 2562 ระดับจังหวัด

ด้วยจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยสำนักวัฒนธรรมจังหวัดร่วมกับ

อ่านต่อ

รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ “โครงการห้องเรียนกีฬา” รร.กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ ประจำปีการศึกษา 2562

ด้วย โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ รับสมัครนักเรีย

อ่านต่อ

ขอเชิญชวนสถานศึกษาส่งทีมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลเยาวชน

ด้วยกรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กำหนดจัดการแ

อ่านต่อ

ขอเชิญสถานศึกษาส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันคณิตศาสตร์และคณิตคิดเร็ว ระดับภาคใต้ ประจำปี 2562

ด้วยสมาคมลูกคิดและคณิตศาสตร์นานาชาติ(ประเทศไทย) ได้กำหน

อ่านต่อ

ขอเชิญชวน รร. ประกวดแต่งเพลงแปรงฟันประกอบท่าเต้นส่งเสริมทันตสุขภาพ

ตามที่ กรมอนามัยได้ดำเนินการจัดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมการ

อ่านต่อ