รร.บ้านวังวัว (แดงอุทิศ) สพป.นศ.2 รับการประเมิน รร.ต้นแบบนักเรียนไทยสุขภาพดีรุ่นที่ 6 จาก สพฐ.

วันที่ 31 มกราคม 2563 นายพินิจ ขุนนุ้ย ผู้อำนวยการกลุ่ม

อ่านต่อ

ขอเชิญชวนส่งผลงานประกวดตราสัญลักษณ์ (Logo) และคำขวัญ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๗๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ภาคใต้ จังหวัดสตูล

จังหวัดสตูล โดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตู

อ่านต่อ

สพป.นศ.2 ประชุมชี้แจงการรายงานงบประมาณที่ได้รับจัดสรรรายการค่าที่ดิน สิ่งก่อสร้าง และรายการค่าปรับปรุงซ่อมแซม

วันที่ 30 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. ดร.มังกรแก้ว ดรุณศิ

อ่านต่อ

สพป.นศ.2 คัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2562 ของจังหวัดนครศรีธรรมราช ระดับเขตพื้นที่

วันที่ 30 มกราคม 2563 เวลา 08.30 น.ดร.มังกรแก้ว ดรุณศิล

อ่านต่อ

รร.บ้านกันละ สพป.นศ.2 รับการประเมิน รร.ต้นแบบนักเรียนไทยสุขภาพดีรุ่นที่ 6 จาก สพฐ.

วันที่ 29 มกราคม 2563 นายพินิจ ขุนนุ้ย ผู้อำนวยการกลุ่ม

อ่านต่อ

โรงเรียนวัดวังหีบ รับประเมินโรงเรียนรอบรู้สุขภาพดี มีความสุข (Happiness Health Literate School) จากศูนย์อนามัยที่11

วันที่ 29 มกราคม 2563 นายพินิจ ขุนนุ้ย ผู้อำนวยการกลุ่ม

อ่านต่อ

รร.บ้านวังตลับ สพป.นศ.2 รับการประเมิน รร.ต้นแบบนักเรียนไทยสุขภาพดีรุ่นที่ 6 จาก สพฐ.

วันที่29 มกราคม 2563 นายพินิจ ขุนนุ้ย ผู้อำนวยการกลุ่มส

อ่านต่อ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒ New Update รวดเร็ว ถูกต้อง ถูกใจ
E-SERVICE

บริการข่าวการศึกษา