สพป.นศ. 2 จัดประชุมเสริมสร้างสมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษาและศึกษานิเทศก์ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ผู้เรียน

วันที่ 14 กันยายน 2561 ที่ โรงแรมแกรนด์เซาเทิร์น อ.ทุ่ง

อ่านต่อ

เรียนเชิญเสนอชื่อศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงครามเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2561

ด้วย มหาวิทยาราชภัฏพิบูลสงคราม ได้จัดให้มีการคัดเลือกศิ

อ่านต่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒ New Update รวดเร็ว ถูกต้อง ถูกใจ
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวการศึกษา