ประชุมผู้รับผิดชอบกลุ่มสาระการเรียนรู้ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 ปีการศึกษา 2562

วันที่ 20 สิงหาคม 2562 นายสมยศ ทองคงใหม่ ผู้อำนวยการโรง

อ่านต่อ

ขอเชิญชวนอบรมเศรษฐศาสตร์สำหรับครูคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา รุ่นที่ 36

ด้วยศูนย์บริการวิชาการเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ ร่วมกั

อ่านต่อ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒ New Update รวดเร็ว ถูกต้อง ถูกใจ
E-SERVICE

บริการข่าวการศึกษา