ประชุมคณะวิทยากรลูกเสือ สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2

วันที่ 26 เมษายน 2562 ว่าที่ร้อยโท ดร.สุเวศ กลับศรี รอง

อ่านต่อ

ขอเชิญสถานศึกษาร่วมกิจกรรมโครงการ(พันธุ์)แห่งความดี ปี ๔ ตอน…”ตามรอยเมล็ดพันธุ์ สร้างสรรค์สู่อาชีพ”

ด้วยสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทยเปิดรับสมัคร กลุ่มเด็ก

อ่านต่อ

การรับสมัครผู้ทำคุณประโยชน์ดีเด่นแก่ผู้อยู่ในสภาวะยากลำบากและผู้อยู่ในสภาวะยากลำบากที่ประพฤติตนดีเด่น เพื่อเข้ารับรางวัล “ประชาบดี” และเข็มเชิดชูเกียรติ ประจำปี ๒๕๖๒

การรับสมัครผู้ทำคุณประโยชน์ดีเด่นแก่ผู้อยู่ในสภาวะยากลำ

อ่านต่อ

บุคลากร สพป.นศ.2 ประชุมรับนโยบาย รายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 17/2562

วันที่ 24 เมษายน 2562 นางจารี กาลดิษฐ์ ทิพย์รัตน์ รองผู

อ่านต่อ

ประกาศ เรื่องการขายทอดตลาดอาคารเรียนอาคารประกอบของโรงเรียนวัดจันดี

          เอกสารแนบไฟล์ การขาย

อ่านต่อ

ดร.บุญเลิศ ธานีรัตน์ ผอ.สพป.นศ.2 รับการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายผู้บริหารการศึกษา ให้มีวิทยฐานะเชี่ยวชาญ

วันที่ 17 เมษายน 2562 ดร.บุญเลิศ ธานีรัตน์ ผู้อำนวยการส

อ่านต่อ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒ New Update รวดเร็ว ถูกต้อง ถูกใจ
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวการศึกษา