สพป.นศ.2 ติดตามการดำเนินงานกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน โรงเรียนในโครงการพระราชดำริฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่ 29 มิถุนายน 2564 นางจอมขวัญ นครไธสง รองผู้อำนวยก

อ่านต่อ

สพป.นศ.2 สร้างความตระหนักรู้การป้องกันการทุจริต เขตพื้นที่การศึกษาสุจริต องค์กรคุณธรรม

วันที่ 29 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. นายสมชาติ ไกรแก้ว

อ่านต่อ

สพป.นศ.2 สร้างความตระหนักรู้การป้องกันการทุจริต พร้อมประกาศเจตนารมณ์ ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) องค์กรคุณธรรม เขตพื้นที่การศึกษาสุจริต

วันที่ 28 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. นายสุรทิน ทิพย์อั

อ่านต่อ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒

ตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช

อ่านต่อ

สพป.นศ.2 ประชุมอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา (อ.ก.ต.ป.น.) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราชเขต 2 ครั้งที่ 1/2564

วันที่ 25 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 น. นายอัมพร ภาระพันธ

อ่านต่อ

สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 จัดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน ประจำปี 2564 “พร้อมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติดอย่างยั่งยืน”

วันที่ 25 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. นายสมชาติ ไกรแก้ว

อ่านต่อ

ผอ.สพป.นศ.2 ร่วมประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดวังขรี ร่วมวางแผนขับเคลื่อนการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ

..**//ผอ.สพป.นศ.2 ร่วมประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้น

อ่านต่อ

สพป.นศ.2 ประชุมขับเคลื่อนและรายงานผลตัวชี้วัดการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วันที่ 23 มิถุนายน 2564 เวลา 09.30 น. นายสุรทิน ทิพย์อั

อ่านต่อ

บุคลากร สพป.นศ. 2 ร่วมรับชมรายการพุธเช้า ข่าวโรงเรียน พุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 23/2564 พร้อมหารือข้อราชการเพื่อขับเคลื่อนการจัดการศึกษาให้เกิดประโยชน์สูงสุด

วันที่ 23 มิถุนายน 2564 เวลา 07.30 น. นายสุรทิน ทิพย์อั

อ่านต่อ

สพฐ. เชิญชวนโรงเรียนในสังกัดร่วมส่งคลิปวีดีโอเข้าร่วมประกวดการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ (Online) “สุดยอดเทคนิคประถม สู่การพัฒนาผู้เรียนเพื่อความเป็นเลิศ” สามารถส่งได้ทุกสาขาวิชาและไม่จำกัดคลิป ส่งภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2564 นี้

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีแนวทางกา

อ่านต่อ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒ New Update คุณธรรมนำคุณภาพ เต็มใจบริการ ดำเนินงานฉับไว
E-SERVICE

บริการข่าวการศึกษา