ผอ.สพป.นศ.2 ร่วมวางหรีดและเคารพศพคุณแม่นับ บัวจันทร์ มารดาคู่สมรสบุคลากรในสังกัด

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 นายสุรทิน ทิพย์อักษร ผู้อำนวยก

อ่านต่อ

รอง ผอ.สพป.นศ.๒ เยี่ยมนิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อมของโรงเรียนวัดไม้เรียง และ โรงเรียนบ้านวังเต่า เพื่อเข้ารับการประเมินสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ นางจอมขวัญ นครไธสง รองผู้

อ่านต่อ

ผอ.สพป.นศ.2 เป็นประธานการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามาตรา 38 ค (2) เพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 14.00 น. นายสุรทิน ทิพย์อ

อ่านต่อ

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช ขอเชิญชวนนักเรียนประกวดบรรยายธรรม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ระดับจังหวัด สมัครได้ภายในวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ นี้

 ด้วยจังหวัดนครศรีธรรมราช  โดยสำนักงานวัฒนธรร

อ่านต่อ

รอง ผอ.สพป.นศ.2 ร่วมประชุมคณะกรรมการประเมิน คัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับกลุ่มจังหวัดที่ 3 (นครศรีธรรมราช สงขลา ชุมพร พัทลุง และสุราษฎร์ธานี)

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00 น. นางจอมขวัญ นครไธ

อ่านต่อ

บุคลากร สพป.นศ.2 ร่วมรับชมรายการพุธเช้า ข่าวโรงเรียน และพุธเช้า ข่าว สพฐ.ครั้งที่ 5/2564 พร้อมหารือข้อราชการเพื่อขับเคลื่อนการจัดการศึกษาให้เกิดประโยชน์สูงสุด

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 07.30 น. นายสมชาติ ไกรแก้

อ่านต่อ

ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาช่างอุตสาหกรรม สอศ.ลงพื้นที่พิจารณาประเมิน รร. Stand Alone เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ ลดความเหลื่อมล้ำและเพิ่มโอกาสทางการศึกษา ณ รร.บ้านเขาวง สพป.นศ.2

วันที่ 29 มกราคม 2564 เวลา 15.00 น. นายสมชาติ ไกรแก้ว พ

อ่านต่อ

ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาฯ ลงพื้นที่ติดตามการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพของชุมชนในจังหวัดนครศรีธรรมราช

ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาฯ ลงพื้นที่ติดตามการขับเค

อ่านต่อ

สพป.นศ.๒ ประชุมคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ของจังหวัดนครศรีธรรมราช

วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสุวิทย์ ใจห้าว ร

อ่านต่อ

ผอ.สพป.นศ.2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ปีการศึกษา 2564

วันที่ 27 มกราคม 2564 เวลา 10.00 น. นายสุรทิน ทิพย์อักษ

อ่านต่อ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒ New Update คุณธรรมนำคุณภาพ เต็มใจบริการ ดำเนินงานฉับไว
E-SERVICE

บริการข่าวการศึกษา