บุคลากร สพป.นศ.2 ร่วมรับชมรายการพุธเช้า ข่าวโรงเรียน และพุธเช้า ข่าว สพฐ.ครั้งที่ 23/2563

วันที่ 24 มิถุนายน 2563 เวลา 07.30 น. นายประหยัด สุขขี

อ่านต่อ

สพป.นศ.2 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป  ตำแหน่งครูผู้สอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

               

อ่านต่อ

ประชุมเชิงปฏิบัติการปฐมนิเทศนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผ่านระบบการประชุมทางไกล Video Conference

วันที่ 22 มิถุนายน 2563 เวลา 13.00 น. ว่าที่ร้อยโท ดร.ส

อ่านต่อ

สพป.นศ.2 ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา (กตปน.)

วันที่ 22 มิถุนายน 2563 เวลา 13.00 น. นายประหยัด สุขขี

อ่านต่อ

คณะกรรมการที่ปรึกษาพี่เลี้ยง ติดตามการปฏิบัติงานตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาในช่วงระยะเวลา 1 ปี

วันที่ 19  มิถุนายน 2563 ว่าที่ร้อยโท ดร.สุเวศ กลั

อ่านต่อ

สพป.นศ.2 ร่วมประชุมทางไกล รับฟังการชี้แจงแนวทางการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

วันที่ 19  มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. นายประหยัด

อ่านต่อ

ประชุมรอง ผอ.สพป.นศ.2 ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ศึกษานิเทศก์และบุคลากร สพป.นศ.2

วันที่ 17 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. นายประหยัด สุขขี

อ่านต่อ

บุคลากร สพป.นศ.2 ร่วมรับชมรายการพุธเช้า ข่าวโรงเรียน และพุธเช้า ข่าว สพฐ.ครั้งที่ 22/2563

วันที่ 17 มิถุนายน 2563 เวลา 07.30 น. นายประหยัด สุขขี

อ่านต่อ

สพป.นศ.2 ประชุมทางไกล (Teleconference) เพื่อสร้างความเข้าใจ วิธีสรรหาและการเลือก ก.ต.ป.น. ประจำปี 2563

วันที่ 16 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. นายประหยัด สุขขี

อ่านต่อ

สพป.นศ.2 ประชุมคณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน

วันที่ 16 มิถุนายน 2563 เวลา 13.00 น. นายประหยัด สุขขี

อ่านต่อ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒ New Update รวดเร็ว ถูกต้อง ถูกใจ
E-SERVICE

บริการข่าวการศึกษา