Author Archives: ประชาสัมพันธ์ สพป.นศ.2

สพป.นศ.2 เร่งพัฒนาบุคลากร สร้างความเข้าใจปรับกระบวนทัศน์หลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ทันเปิดภาคเรียน

..**สพป.นศ.2 เร่งพัฒนาบุคลากร สร้างความเข้าใจ ปรับกระบว

อ่านต่อ

โครงการคัดเลือกครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น ประจำปี 2561 ส่งภายใน 30 เมษายน 2561

พื่อเป็นการยกย่องและสร้างขวัญกำลังใจแก่ครูวิทยาศาสตร์ผู

อ่านต่อ

บุคลากร สพป.นศ.2 ร่วมพิธีระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า

31 มีนาคม 2561 นายพินิจ ขุนนุ้ย ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริ

อ่านต่อ