หมวดหมู่: ประชาสัมพันธ์

ขอเชิญชวนสถานศึกษาร่วมกิจกรรมประกวดบรรยายธรรม ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ ระดับจังหวัด

  ด้วยจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยสำนักงานจังหวัดร่วมก

อ่านต่อ

ประเมินสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดเเละอบายมุข ปีการศึกษา 2563 ระดับเพชร ณ โรงเรียนวัดไม้เรียง

วันที่ 17 มกราคม 2563 เวลา10.00น. ว่าที่ร้อยโท ดร.สุเวศ

อ่านต่อ

ผอ.สพป.นศ.2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.นศ.2

วันที่ 17 มกราคม 2563 เวลา 09.00น. นายประหยัด สุขขี ผู้

อ่านต่อ

ผอ.สพป.นศ.2 และผู้บริหารการศึกษา ร่วมกิจกรรมงานวันครูแห่งชาติ ครั้งที่ 64

วันที่ 16 มกราคม 2563 นายประหยัด สุขขี ผู้อำนวยการสำนัก

อ่านต่อ

รองผอ.สพป.นศ.2 พร้อมด้วยบุคลากร ร่วมกิจกรรมการประเมินสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดเเละอบายมุข ปีการศึกษา 2563 ระดับทอง ณ โรงเรียนบ้านปลายเส

วันที่15มกราคม2563 เวลา10.00น. ว่าที่ร้อยโทสุเวศ กลับศร

อ่านต่อ

ผอ.สพป.นศ.2 นำบุคลากรร่วมรับชมรายการพุธเช้า ข่าวโรงเรียน และพุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 2/2563

วันที่ 15 มกราคม 2563 เวลา 07.30 น. นายประหยัด สุขขี ผู

อ่านต่อ