หมวดหมู่: ประชาสัมพันธ์

ผอ.สพป.นศ.2 ประชุมคณะกรรมการเก็บข้อมูลเพื่อประกอบการประเมินประสิทธิภาพ และประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน

วันที่ 15 กันยายน 2563 เวลา 13.30น. นายประหยัด สุขขี ผู

อ่านต่อ

ผอ.สพป.นศ.2 ปฐมนิเทศครูผู้ช่วยบรรจุใหม่ 35 อัตรา ฝากให้ครูมีความเข้าใจ เข้าถึง รู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคลพร้อมเยี่ยมบ้านนักเรียน และพัฒนาเด็กอย่างเต็มศักยภาพ

วันที่ 15 กันยายน 2563 เวลา 09.30 น. นายประหยัด สุขขี ผ

อ่านต่อ

สพป.นศ.2 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน โครงการติดตามการขับเคลื่อนการดำเนินงาน 16 จุดเน้นการบริหาร ของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2

วันที่ 14 กันยายน 2563 เวลา 13.30 น. นายประหยัด สุขี ผู

อ่านต่อ

ผอ.สพป.นศ.2 เป็นประธานการประชุมคณะวิทยากรโครงการเขียนได้ลายมือสวย เพื่อตรวจพิจารณาผลงานการคัดลายมือ

วันที่ 14 กันยายน 2563 เวลา 09.30 น. นายประหยัด สุขขี ผ

อ่านต่อ

ศึกษานิเทศก์ สพป.นศ.2 ประชุมจัดทำคู่มือการใช้รูปแบบการนิเทศการศึกษาโครงการนิเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา

วันที่ 14 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. นายวิจัย ไกรสิทธิ์

อ่านต่อ

ครูปฐมวัย สพป.นศ.2 อบรมทดลองวิทยาศาสตร์เฉพาะทาง เพื่อรับการประเมินรับตราพระราชทานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย

วันที่ 11 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. นายสุวิทย์ ใจห้าว

อ่านต่อ

ผอ.สพป.นศ.๒ ร่วมประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ โดยมี ที่ปรึกษา รมว.ศธ. มอบนโยบายการศึกษายกกำลังสอง

วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายประหยัด สุขขี ผ

อ่านต่อ

บุคลากร สพป.นศ.2 ร่วมรับชมรายการพุธเช้า ข่าวโรงเรียน และพุธเช้า ข่าว สพฐ.ครั้งที่ 33/2563

วันที่ 9 กันยายน 2563 เวลา 07.30 น. นายสุวิทย์ ใจห้าว ร

อ่านต่อ