หมวดหมู่: ประชาสัมพันธ์

ผอ.สพป.นศ.2 มอบนโยบายและแนวทางปฏิบัติราชการให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาศูนย์เครือข่ายที่11

วันที่ 12 ธันวาคม 2560 นายบุญเลิศ ธานีรัตน์ ผอ.สพป.นศ.2

อ่านต่อ