หมวดหมู่: ประชาสัมพันธ์

การเผยแพร่การใช้โปรแกรมแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Offline

Big Data และโปรแกรมแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ (No Copy) &nb

อ่านต่อ

ประชุมผู้รับผิดชอบกลุ่มสาระการเรียนรู้ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 ปีการศึกษา 2562

วันที่ 20 สิงหาคม 2562 นายสมยศ ทองคงใหม่ ผู้อำนวยการโรง

อ่านต่อ