หมวดหมู่: ประชาสัมพันธ์

ว่าที่ร้อยโท ดร.สุเวศ กลับศรี รอง ผอ.สพป.นศ.2 เป็นประธานเปิดค่ายพักแรมลูกเสือสามัญ

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 ว่าที่ร้อยโท ดร.สุเวศ กล

อ่านต่อ

สพป.นศ.2 ประชุมผู้บริหารโรงเรียนขยายโอกาสในสังกัด เดินหน้าขับเคลื่อนโครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ค่ายทักษะชีวิตฯ

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 นางจารี กาลดิษฐ์ ทิพย์รัตน์ ร

อ่านต่อ

บุคลากร สพป.นศ.2 ประชุมรับนโยบาย รายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 8/2562

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 ว่าที่ร้อยโท ดร.สุเวศ กลับศรี

อ่านต่อ

สพป.นศ.2 รับฟังการประชุมชี้แจงภารกิจของ สพฐ. เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร์ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอร์เร้นซ์

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 นายบุญเลิศ ธานีรัตน์ ผู้อำนวย

อ่านต่อ

โรงเรียนบ้านนิคมวังหิน สพป.นศ.2 คว้ารางวัลชนะเลิศการประกวดกระโดดเชือกในสถานศึกษา จังหวัดนครศรีธรรมราช

เมื่อวันที่ วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ สำนักงานสาธารณสุข

อ่านต่อ

ว่าที่ร้อยโท ดร.สุเวศ กลับศรี รอง ผอ.สพป.นศ.2 เป็นประธานเปิดกิจกรรมค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ/สามัญรุ่นใหญ่

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 ว่าที่ร้อยโท ดร.สุเวศ กลับศรี

อ่านต่อ

สพฐ. สำรวจสถานที่ก่อสร้างอาคารเรียนขนาดใหญ่ โรงเรียนสังวาลย์วิท 7 และโรงเรียนวัดหน้าเขา สพป.นศ.2

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 นายบุญเลิศ ธานีรัตน์ ผู้อำนวย

อ่านต่อ