หมวดหมู่: ประชาสัมพันธ์

3 รร. สังกัด สพป.นศ.2 ร่วมลงนาม MOU ขับเคลื่อนห้องเรียนอาชีพและยกระดับสถานศึกษาสู่อนาคต โดยมีที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาช่างอุตสาหกรรม สอศ.เป็นประธานในพิธี

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.30 น. นายอัมพร ภาระพั

อ่านต่อ

บุคลากร สพป.นศ.2 ร่วมรับชมรายการพุธเช้า ข่าวโรงเรียน และพุธเช้า ข่าว สพฐ.ครั้งที่ 8/2564 พร้อมหารือข้อราชการเพื่อขับเคลื่อนการจัดการศึกษาให้เกิดประโยชน์สูงสุด

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 07.30 น.

อ่านต่อ

สพป.นศ.2 จัดกิจกรรมรักปลอดภัยและสร้างสรรค์ สร้างค่านิยมเรื่องเพศศึกษาที่ถูกต้องแก่นักเรียน

 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 นายพินิจ ขุนนุ้ย ผู้อำน

อ่านต่อ

ศูนย์เครือข่ายการศึกษาที่ 9 พุทธลีลาบางขัน พัฒนาศักยภาพครูที่รับผิดชอบการเงินและพัสดุ

ศูนย์เครือข่ายการศึกษาที่ 9 พุทธลีลาบางขัน พัฒนาศักยภาพ

อ่านต่อ

ผอ.สพป.นศ.2และบุคลากร สพป.นศ.2 ร่วมวางหรีดและเคารพศพคุณแม่กิ้มซิ้น เจริญพูน มารดาบุคลากรในสังกัด

..**ผอ.สพป.นศ.2และบุคลากร สพป.นศ.2 ร่วมวางหรีดและเคารพศ

อ่านต่อ

รอง ผอ.สพป.นศ.2 เป็นประธานการประเมินคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับกลุ่มจังหวัด

เมื่อวันที่ 16-18 กุมภาพันธ์ 2564 นางจอมขวัญ นครไธสง รอ

อ่านต่อ

ผอ.สพป.นศ.2 มุ่งพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนในศูนย์เครือข่ายการศึกษาที่ 12 สู่ความเป็นเลิศ

วันที่ 19 กุมภาพันธุ์ 2564 เวลา 09.00น. นายสุรทิน ทิพย์

อ่านต่อ

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราช ขอเชิญชวนสถานศึกษาร่วมกิจกรรมสถานศึกษาปลอดภัย ประจำปี 2564

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราช

อ่านต่อ

ผอ.สพป.นศ.2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดทำข้อมูลตามองค์ประกอบและตัวชี้วัดในการประเมินการย้ายข้าราชการ ครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูครั้งที่ 1/2564

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.30 น. นายสุรทิน ทิพย์

อ่านต่อ