หมวดหมู่: ประชาสัมพันธ์

สพป.นศ. 2 ร่วมกับ สพป.พัทลุง 2 แลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการปฏิบัติงาน และการประเมินผลการปฏิบัติงานของ สพท.

วันที่ 19 มิถุนายน 2561 นายบุญเลิศ ธานีรัตน์ ผู้อำนวยกา

อ่านต่อ