ว่าที่ร้อยโท ดร.สุเวศ กลับศรี รอง ผอ.สพป.นศ.2 เป็นประธานเปิดกิจกรรมการจัดค่ายลูกเสือสามัญ ของโรงเรียนสาธิตองค์การบริหารส่วนจังหวัด 2 (บ้านสำนักไม้เรียบ) และโรงเรียนวัดสำนักขัน องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 ว่าที่ร้อยโท ดร.สุเวศ กลับศรี

อ่านต่อ

นางจารี กาลดิษฐ์ ทิพย์รัตน์ รอง ผอ.สพป.นศ.2 เป็นประธานเปิดกิจกรรมการเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารี ประจำปี 2561 ของโรงเรียนบ้านหน้าเขา อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 นางจารี กาลดิษฐ์ ทิพย์รัตน์ ร

อ่านต่อ

รอง ผอ.สพป.นศ.2 เป็นประธานเปิดกิจกรรมการประกวดกระโดดเชือกหมู่ระดับประถมศึกษา ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 6

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 นางจารี กาลดิษฐ์ ทิพย์รัตน์ ร

อ่านต่อ

รอง ผอ.สพป.นศ.2 เป็นประธานในการชุมนุมรอบกองไฟ กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ ณ โรงเรียนบ้านบ่อมอง

เมื่อวันที่ 7-9 กุมภาพันธ์ 2562 นางจารี กาลดิษฐ์ ทิพย์ร

อ่านต่อ

ผอ.สพป.นศ.2 เป็นประธานเปิดงาน “วันวิชาการ เปิดบ้านบางขันวิทยา ศาสตร์พระราชาพัฒนาสู่โรงเรียนมาตรฐานสากล” และตรวจเยี่ยมการจัดการศึกษาโรงเรียนบ้านไสยาสน์ สพป.นศ.2

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 นายบุญเลิศ ธานีรัตน์ ผู้อ

อ่านต่อ

สพป.นศ.2 ร่วมรับฟังประชุมวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 ว่าที่ร้อยโท ดร.สุเวศ กลับศรี

อ่านต่อ

ขอเชิญชวนส่งผลงานการคัดเลือกเพื่อยกย่องบุคคล องค์กรดีเด่นในการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่าน ประจำปี 2562

ด้วยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ได้ดำเนินโครงการยกย่องบุคคล องค

อ่านต่อ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒ New Update รวดเร็ว ถูกต้อง ถูกใจ
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวการศึกษา