ประชุมคณะกรรมการเก็บข้อมูลเพื่อประกอบการประเมินประสิทธิภาพ และประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครู ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน

          วันที่ 9 กันยายน 256

อ่านต่อ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒ New Update คุณธรรมนำคุณภาพ เต็มใจบริการ ดำเนินงานฉับไว
E-SERVICE

บริการข่าวการศึกษา