รร.สังกัด สพป.นศ.๒ รับการติดตามผลการดำเนินงานการใช้สื่อ 60 พรรษาฯ ในการจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2562

 เมื่อวันที่ 3-4 ตุลาคม 2562 ดร.มังกรแก้ว ดรุณศิลป

อ่านต่อ

บุคลากร สพป.นศ.2 ร่วมประชุม รับนโยบาย พุธเช้า ข่าวโรงเรียน และพุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 39/2562

วันที่ 2 ตุลาคม 2562 ดร.มังกรแก้ว ดรุณศิลป์ รองผู้อำนวย

อ่านต่อ

บุคลากร สพป.นศ.2 ร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์การใช้รถใช้ถนนและการป้องกันอาชญากรรม และโครงการเชื่อมความสัมพันธ์และเสริมสร้างสุขภาพ ประจำปี 2562

วันที่ 30 กันยายน 2562 ดร.บุญเลิศ ธานีรัตน์ ผู้อำนวยการ

อ่านต่อ

โครงการเสริมสร้างศักยภาพพัฒนาคุณภาพชีวิตครูและบุคลากรทางการศึกษา

วันที่ 26 กันยายน 2562 ดร.บุญเลิศ ธานีรัตน์ ผู้อำนวยการ

อ่านต่อ

บุคลากร สพป.นศ.2 ร่วมประชุม รับนโยบาย พุธเช้า ข่าวโรงเรียน และพุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 38/2562

วันที่ 25 กันยายน 2562 นายอธิคมฉ์ นาคฤทธิ์ ผู้อำนวยการก

อ่านต่อ

รอง ผอ.สพป.นศ.2 ร่วมต้อนรับองคมนตรี ในการตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 6 และ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 19

วันที่ 19 กันยายน 2562 ว่าที่ร้อยโท ดร.สุเวศ กลับศรี รอ

อ่านต่อ

สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 มอบจักรยาน “เพื่อน้องบ้านไกล ไปโรงเรียน” ปี 2562

วันที่ 19 กันยายน 2562 ดร.บุญเลิศ ธานีรัตน์ ผู้อำนวยการ

อ่านต่อ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒ New Update รวดเร็ว ถูกต้อง ถูกใจ
E-SERVICE

บริการข่าวการศึกษา