ประชุม คณะทำงานเพื่อรับการตรวจราชการ จากคณะผู้ตรวจราชการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบที่ 1

วันที่ 17 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น.นายประหยัด สุขขี ผู้

อ่านต่อ

ผอ.สพป.นศ.2 และคณะกรรมการฯอบรมคัดลายมือหารือแนวทางการพัฒนาการคัดลายมือสู่การยกระดับคุณภาพการศึกษา

วันที่ 10 มีนาคม 2563 เวลา 14.00 น. นายประหยัด สุขขี ผู

อ่านต่อ

ผอ.สพป.นศ.๒ เป็นประธานพิธีฌาปณกิจศพ มารดาครูมนัส ดิษฐาน ครูโรงเรียนบ้านปลายรา

วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายประหยัด สุขขี ผู้

อ่านต่อ

สพป.นศ.๒ ประชุมคัดเลือกคณะกรรมการตัดสินรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ภาคใต้ ครั้งที่ ๙ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

วันที่ ๕  มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายประหยัด สุข

อ่านต่อ

ผอ.สพป.นศ.2 เป็นประธานการประชุม รอง ผอ.สพป.นศ.2  ผอ.กลุ่ม/หน่วย ศึกษานิเทศก์และบุคลากร สพป.นศ.2

วันที่ 4 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายประหยัด สุขขี ผู้

อ่านต่อ

ผอ.สพป.นศ.2 นำบุคลากรร่วมรับชมรายการพุธเช้า ข่าวโรงเรียน และพุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 9/2563

วันที่ 4 มีนาคม 2563 เวลา 07.30 น. นายประหยัด สุขขี ผู้

อ่านต่อ

มอบเงินช่วยเหลือครอบครัว ด.ญ.รัตนาวดี ห่วงจริง นักเรียนชั้น ป.4 โรงเรียนบ้านเขาวง ที่ประสบอุบัติเหตุจมน้ำเสียชีวิต

วันที่ 3 มีนาคม 2563 เวลา 14.30 น. นายประหยัด สุขขี ผู้

อ่านต่อ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒ New Update รวดเร็ว ถูกต้อง ถูกใจ
E-SERVICE

บริการข่าวการศึกษา