ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะลงพื้นที่ตรวจราชการและติดตามผลการดำเนินการตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1/2564 ของจังหวัดนครศรีธรรมราช

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 นายวัลลพ สงวนนาม ผู้ตรวจราชกา

อ่านต่อ

ร.ร.วัดไม้เรียง รับการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน (ระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่) ระดับกลุ่มจังหวัดที่ 3 (นครศรีธรรมราช สงขลา ชุมพร พัทลุง และสุราษฎร์ธานี)

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 นายสุรทิน ทิพย์อักษร ผู้อำนวย

อ่านต่อ

ผอ.สพป.นศ.2 เยี่ยมโรงเรียนบ้านควนตม ให้กำลังใจ ครู นักเรียนในการจัดการเรียนการสอนพร้อมติดตามการอ่านออกเขียนได้ คิดเลขเป็น

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 11.00 น. นายสุรทิน ทิพย์

อ่านต่อ

ผอ.สพป.นศ.2 เป็นประธานการประชุม และ plc การจัดซื้อจัดจ้างและจัดหาหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2564

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.30 น. นายสุรทิน ทิพย์

อ่านต่อ

รอง ผอ.สพป.นศ.2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารสวัสดิการออมทรัพย์ สพป.นศ.2 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลเฉลี่ยคืนให้กับสมาชิก

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 นางจอมขวัญ นครไธสง รองผู้อำนวย

อ่านต่อ

สพป.นศ.2 คัดเลือกผลงานเพื่อรับรางวัลเชิดชูเกียรติบุคคล สถานศึกษา รณรงค์ป้องกันการเข้าถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และสารเสพติดเพื่อปกป้องเด็กและเยาวชน ระดับดีเด่น ประจำปี 2563

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.30 น. นายสุรทิน ทิพย์อ

อ่านต่อ

ผอ.สพป.นศ.2.ปฐมนิเทศครูผู้ช่วยบรรจุใหม่ 39 อัตรา ฝากสานต่อการพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง “ครูยุคใหม่ ใส่ใจดิจิทัล” และมีจิตวิญญาณความเป็นครู

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 นายสุรทิน ทิพย์อักษร ผู้อำนวยก

อ่านต่อ

พนักงานบริการและบุคลากร สพป.นศ.2 ร่วมทำความสะอาดอาคาร สพป.นศ.2 เพื่อการปฏิบัติงานที่ถูกสุขลักษณะอนามัย

พนักงานบริการและบุคลากร สพป.นศ.2 ร่วม ทำความสะอาดอาคาร

อ่านต่อ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒ New Update คุณธรรมนำคุณภาพ เต็มใจบริการ ดำเนินงานฉับไว
E-SERVICE

บริการข่าวการศึกษา