หมวดหมู่: จัดซื้อจัดจ้าง

ราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะรายการครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ 2562

ราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะรายการครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเ

อ่านต่อ

ประกาศ เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLICT)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING)

    เอกสารแนบไฟล์ประกาศ

ประกาศ เรื่องการซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ(DLIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

เอกสารแนบไฟล์ประกาศ เอกสารแนบไฟล์ประกาศ เอกสารแนบไฟล์ปร

อ่านต่อ

ประกาศ เรื่องเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562

เอกสารแนบไฟล์ประกาศ   เอกสารแนบไฟล์ประกาศ เอกสารแน

อ่านต่อ

ประกาศ เรื่องการขายทอดตลาดอาคาร/สิ่งปลูกสร้าง(บ้านพักหัวหน้าหมวดการศึกาาอำเภอทุ่งสง)

ประกาศ เรื่องการขายทอดตลาดอาคาร/สิ่งปลูกสร้าง(บ้านพักหั

อ่านต่อ

ประกาศ เรื่องการขายทอดตลาดอาคารเรียนอาคารประกอบของโรงเรียนวัดจันดี

          เอกสารแนบไฟล์ การขาย

อ่านต่อ

ประกาศ ขายทอดตลาด/สิ่งปลูกสร้าง (บ้านพักหัวหน้าหมวดการศึกษาอำเภอทุ่งสง)

ประกาศ ขายทอดตลาด/สิ่งปลูกสร้าง (บ้านพักหัวหน้าหมวดการศ

อ่านต่อ