หมวดหมู่: จัดซื้อจัดจ้าง

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 สพป.นศ

อ่านต่อ

ประกาศ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ดูเอกสารเพิ่มเติม เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ระบบคอมพิ

อ่านต่อ

ประกาศ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ศูนย์การเรียนรู้ประชาคมอาเซียน (Shopping List)

            เอกสารเผยแพร่

อ่านต่อ

ประกาศ เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอนและระบบปฏิบัติการพร้อมลงโปรแกรมสำนักงาน (e-bidding)

     ดูเอกสารแนบไฟล์

ประกาศ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562

เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562

อ่านต่อ

ราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะรายการครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ 2562

ราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะรายการครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเ

อ่านต่อ

ประกาศ เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLICT)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING)

    เอกสารแนบไฟล์ประกาศ

ประกาศ เรื่องการซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ(DLIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

เอกสารแนบไฟล์ประกาศ เอกสารแนบไฟล์ประกาศ เอกสารแนบไฟล์ปร

อ่านต่อ