ขอเชิญชวนสถานศึกษาผลงานประเภทองค์กรเข้าร่วมการคัดเลือกและประกาศยกย่ององค์กร ชุมชน อำเภอและจังหวัดคุณธรรม ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ

ด้วยกรมการศาสนา  กระทรวงวัฒนธรรม  จัดการประชุ

อ่านต่อ

บุคลากร สพป.นศ.2 ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว โรงเรียน” รายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 26/2561

วันที่ 11 กรกฎาคม 2561 ดร.มังกรแก้ว ดรุณศิลป์ รองอำนวยก

อ่านต่อ

สมาคมผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาแห่งประเทศไทย ขอเชิญเข้าร่วมประชุมทางวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี  2561

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมทางวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี

อ่านต่อ


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒ New Update รวดเร็ว ถูกต้อง ถูกใจ
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวการศึกษา