ผอ.สพป.นศ.2พร้อมด้วย จนท.ส่งเสริมความประพฤติฯ ร่วมเยี่ยมให้กำลังใจ นร.ฉีดวัคซีน Pfizer เข็มแรก

ผอ.สพป.นศ.2พร้อมด้วย จนท.ส่งเสริมความประพฤติฯ ร่วมเยี่ย

อ่านต่อ

ประชาสัมพันธ์ช่องทางร้องเรียน / ร้องทุกข์ศูนย์ดำรงธรรม จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประชาสัมพันธ์ช่องทางร้องเรียน / ร้องทุกข์ศูนย์ดำรงธรรม

อ่านต่อ

เผยแพร่ผลงานวิชาการ เรื่อง การพัฒนากลยุทธ์การบริหารงานวิชาการโรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ สู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

การพัฒนากลยุทธ์การบริหารงานวิชาการโรงเรียนหมู่บ้านป่าไม

อ่านต่อ

เผยแพร่ผลงานวิชาการ เรื่อง รายงานการประเมินโครงการนิเทศภายในโรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้

บทคัดย่อ รายงานการประเมินโครงการนิเทศภายในโรงเรียนหมู่บ

อ่านต่อ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒ New Update คุณธรรมนำคุณภาพ เต็มใจบริการ ดำเนินงานฉับไว
E-SERVICE

บริการข่าวการศึกษา