งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 จังหวัดนครศรีธรรมราช

เข้าสู่เว็บไซต์งานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้

บุคลากร สพป.นศ.2 ร่วมประชุมรับนโนบาย พุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 44/2562

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 นายสุวิทย์ ใจห้าว รองผู้อำนวยก

อ่านต่อ

ขอเชิญชวนสถานศึกษาเข้าร่วมโครงการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓

               

อ่านต่อ

ขอเชิญสมัครเข้าร่วมกิจกรรม “สืบสานงานหัตถกรรมผ่านครูสู่เยาวชนร่วมกับ สพฐ. ครั้งที่ ๑

              ด้วยศู

อ่านต่อ

ขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการสานพลังท้องถิ่นไทยถวายพ่อของแผ่นดิน เดิน – วิ่งมินิมาราธอน เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีราชาภิเษก ประจำปี ๒๕๖๒ สมัครได้จนถึงวันที ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ นี้

               

อ่านต่อ

สพป.นศ.๒ ประชุมคณะกรรมการการดำเนินงานตามโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 ว่าที่ร้อยโท ดร.สุเวศ  กล

อ่านต่อ

สพป.นศ.2 ประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน หุ่นยนต์และนักบินน้อย งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 1/2562 

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 ว่าที่ร้อยโท ดร.สุเวศ กลับศรี

อ่านต่อ

สพป.นศ.2 เยี่ยมบ้านนักเรียน เดินหน้าพัฒนาประสิทธิภาพระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างยั่งยืน

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 ว่าที่ร้อยโท ดร.สุเวศ กลับศรี

อ่านต่อ

ร.ร.บ้านวังเต่า สพป.นศ.2 รับการประเมินสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับประถมศึกษา ขนาดเล็ก ระดับจังหวัด

..++เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนบ้านวังเต่า ส

อ่านต่อ

สพป.นศ.2 ร่วมประชุมขับเคลื่อนการบริหารคุณภาพการศึกษา ประจำเขตตรวจราชการที่ 5,6,7 (ภาคใต้และภาคใต้ชายแดน)

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 ว่าที่ร้อยโท ดร.สุเวศ กลับศรี

อ่านต่อ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒ New Update รวดเร็ว ถูกต้อง ถูกใจ
E-SERVICE

บริการข่าวการศึกษา