สพป.นศ.2 ประชุมเพื่อการตรวจราชการ จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เรื่อง การตรวจสอบความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนทางไกล

วันที่ 29 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายประหยัด สุขขี ผ

อ่านต่อ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียน ประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราชเขต 2

  ตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรี

อ่านต่อ

ผอ.สพป.นศ.2 นำคณะกรรมการศูนย์เฉพาะกิจการศึกษาทางไกลในสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ประชุมผ่านระบบ Video Conference

28 พฤษภาคม 2563 เวลา 15.00 น. นายประหยัด สุขขี ผู้อำนวย

อ่านต่อ

สพป.นศ.2 จัดสอบพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียน ประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ด้วยความโปร่งใส ยุติธรรมฯ

สพป.นศ.2 จัดสอบพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักจิตวิทยาโร

อ่านต่อ

สพป.นศ.2 ประชุมคณะกรรมการฯ เตรียมสอบเลือกสรรนักจิตวิทยาโรงเรียน ประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยโปร่งใส บริสุทธิ์ ยุติธรรม

วันที่ 25 พฤษภาคม 2563 นายประหยัด สุขขี ผู้อำนวยการสำนั

อ่านต่อ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียน ประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราชเขต 2

ตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช

อ่านต่อ

ครูราชประชานุเคราะห์ 6 สพป.นศ.2 เจ๋ง ทำ “แท่นกดเจลด้วยเท้า”  ใช้ในโรงเรียนและมอบ สพป.นศ.2 ใช้ประโยชน์

ครูราชประชานุเคราะห์ 6 สพป.นศ.2 เจ๋ง ทำ “แท่นกดเจ

อ่านต่อ

ผอ.สพป.นศ.2 ร่วมรับชมการประชุมทางไกล ผอ.ทั่วประเทศ เรื่อง การจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19)

วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 เวลา  09.00 น. นายประหยัด&n

อ่านต่อ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒ New Update รวดเร็ว ถูกต้อง ถูกใจ
E-SERVICE

บริการข่าวการศึกษา