ขอเชิญชวนอบรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะดิจิทัลของครู ด้วยหลักสูตรที่ผ่านการรับรองจากสถาบันคุรุพัฒนาและการจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์

ด้วยสมาพันธ์แพลตฟอร์มการศึกษาและอาชีพ (ประเทศไทย) เล็งเ

อ่านต่อ

รอง ผอ.สพป.นศ.2 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบทุนการศึกษา “มูลนิธิคุณพุ่ม” จ.นครศรีธรรมราช ปีการศึกษา 2563

วันที่ 26 มกราคม 2564 เวลา 09.30 น. นางจอมขวัญ นครไธสง

อ่านต่อ

ผอ.สพป.นศ.2 ปฐมนิเทศ นักศึกษาฝึกประสบการณ์การบริหารการศึกษา หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต และมหาบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

วันที่ 25 มกราคม 2564 เวลา 09.30 น. นายสุรทิน ทิพย์อักษ

อ่านต่อ

บุคลากร สพป.นศ.2 รับนโยบายการบริหารจัดการ ร.ร.คุณภาพของชุมชน ร.ร.มัธยมดี สี่มุมเมืองและร.ร. Stand Alone คุณภาพสูง ผ่านระบบ Video Conference

บุคลากร สพป.นศ.2 รับนโยบายการบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพ

อ่านต่อ

ผอ.สพป.นศ.2 เยี่ยมโรงเรียนเปิดเรียนวันแรก หลังจากปิดตามคำสั่ง จ.นครศรีธรรมราช 15 วัน งัดมาตรการป้องกันโควิด-19 เข้มข้น

วันที่ 21 มกราคม 2564 นายสุรทิน ทิพย์อักษร ผู้อำนวยการส

อ่านต่อ

บุคลากร สพป.นศ.2 ร่วมรับชมรายการพุธเช้า ข่าวโรงเรียน และพุธเช้า ข่าว สพฐ.ครั้งที่ 3/2564 พร้อมหารือข้อราชการเพื่อขับเคลื่อนการจัดการศึกษาให้เกิดประโยชน์สูงสุด

วันที่ 20 มกราคม 2564 เวลา 07.30 น. นายสมชาติ ไกรแก้ว ร

อ่านต่อ

ผอ.สพป.นศ.2 ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนสหกรณ์นิคมกสิกรรมทุ่งสง หลังปิดสถานศึกษาเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19

ผอ.สพป.นศ.2 ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนสหกรณ

อ่านต่อ

ครู สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 ร่วมทำความดีบริจาคโลหิต เนื่องในวันครูแห่งชาติ ประจำปี 2564

วันที่ 14 มกราคม 2564 เวลา 13.00 น. นายสุรทิน ทิพย์อักษ

อ่านต่อ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒ New Update รวดเร็ว ถูกต้อง ถูกใจ
E-SERVICE

บริการข่าวการศึกษา