ค่ายภาษาอังกฤษ รร.ในเขตเทศบาลตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง สพป.นศ.2 ฝึก นร.ใช้ภาษาอังกฤษที่ไม่ใช่เฉพาะในการเรียนเท่านั้น

วันที่ 18 มกราคม 2562 โรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลกะปาง อำเภ

อ่านต่อ

สพป.นศ.2 ประชุมคณะกรรมการควบคุม ตรวจสอบ กำกับและติดตามการดำเนินโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลและอาหารที่ดีในโรงเรียนและโครงการพัฒนาระบบน้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน ประจำปี 2561

วันที่18 มกราคม 2562 นางจารี กาลดิษฐ์ ทิพย์รัตน์ รองผู้

อ่านต่อ

ขอเชิญชวนสถานศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมคาราวานวิทยาศาสตร์ จังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่ 5-8 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงเรียนทุ่งสง

ด้วย องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) 

อ่านต่อ

รร.สังกัด สพป.นศ.2 จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2562 คึกคึก เน้นดึงชุมชน พ่อแม่ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วม

วันที่ 12 มกราคม 2562 นางจารี กาลดิษฐ์ ทิพย์รัตน์ รองผู

อ่านต่อ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานพิมพ์

ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมรา

อ่านต่อ

สพป.นศ.2 ปลื้ม นักเรียนคว้า 139 ทอง 60 เงิน 22 ทองแดง “งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน” ปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ (ภาคใต้)

นายบุญเลิศ ธานีรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึ

อ่านต่อ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒ New Update รวดเร็ว ถูกต้อง ถูกใจ
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวการศึกษา