สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 “งดให้ งดรับ ของขวัญ “รวมถึงผลประโยชน์อื่นๆ

สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 “งดให้ งดรับ ของขวัญ &#82

อ่านต่อ

คลังสื่อคลังสื่อดิจิทัล สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2

โครงการแบ่งปันสื่อการสอนออนไลน์ ในสถานการณ์การแพร่ระบาด

อ่านต่อ

ศูนย์เฉพาะกิจการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

เช็คข้อมูลการติดเชื้อ วันนี้ !!! ล่าสุด 

อ่านต่อ

ประชุมคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รับรางวัล “ครูดีในดวงใจ” ครั้งที่ 20 ประจำปี 2566

        วันที่ 23 กันยายน 2565 นายส

อ่านต่อ

ประชุมจัดทำรายงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน การดำเนินงานของสถานศึกษา ออนไลน์และ สถานศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

           วันที่ 20 กันย

อ่านต่อ

การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ระยะเวลา 1 ปี ครั้งที่ 2

      วันที่ 19-20 กันยายน 2565 นายสุรทิ

อ่านต่อ

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จทรงเปิดการประชุมเชิงวิชาการและนิทรรศการ ครั้งที่ ๑๑ ทรัพยากรไทย : ๓๐ ปี อพ.สธ.ประโยชน์แท้แก่มหาชน ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

               

อ่านต่อ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงพื้นที่นิเทศ กำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2565 ของกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา

      วันที่ 13 – 14 กันยายน 2565

อ่านต่อ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒ New Update คุณธรรมนำคุณภาพ เต็มใจบริการ ดำเนินงานฉับไว
E-SERVICE

บริการข่าวการศึกษา