สพป.นศ. 2 เปิดค่ายภาวะผู้นำ “โครงการสร้างความเข้มแข็งองค์กรสภานักเรียน”

วันที่ 20 เมษายน 2561 ว่าที่ร้อยโท ดร.สุเวศ กลับศรี รอง

อ่านต่อ

ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ DT (Design and technology)

ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

อ่านต่อ

ขอเชิญอบรมหลักสูตร “การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ” แบบออนไลน์

 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท

อ่านต่อ

โครงการคัดเลือกครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น ประจำปี 2561 ส่งภายใน 30 เมษายน 2561

พื่อเป็นการยกย่องและสร้างขวัญกำลังใจแก่ครูวิทยาศาสตร์ผู

อ่านต่อ


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒ New Update รวดเร็ว ถูกต้อง ถูกใจ
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง