สพป.นศ. 2 ประชุมรับนโยบายรายการ “พุธเช้า ข่าว โรงเรียน” รายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.ครั้งที่4/2562 และประชุมผู้บริหาร สพป.นศ.2

วันที่ 23 มกราคม 2562 นายพนม บุญใส ผู้อำนวยการกลุ่มอำนว

อ่านต่อ

ขอเชิญชวนผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมมหกรรมนวัตกรรมการศึกษา จัดโดยบริษัท แม็คเอ็ดดูกา จำกัด ในวันเสาร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00-16.00น. ณ โรงแรมแกรนด์ฟอร์จูน จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

ด้วยบริษัท แม็คเอ็ดดูกา จำกัด ขอเชิญชวนครูและบุคลากรทาง

อ่านต่อ

สพป.นศ.2 ประชุมการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน ปีการศึกษา 2561

วันที่ 21 มกราคม 2562 นายบุญเลิศ ธานีรัตน์ ผู้อำนวยการส

อ่านต่อ

รอง ผอ.สพป.นศ.2 เป็นประธานการอบรมปฏิบัติการ การใช้ google form ,QR Code,New Education Application

วันที่ 19 มกราคม 2562 นางจารี กาลดิษฐ์ ทิพย์รัตน์ รองผู

อ่านต่อ

ค่ายภาษาอังกฤษ รร.ในเขตเทศบาลตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง สพป.นศ.2 ฝึก นร.ใช้ภาษาอังกฤษที่ไม่ใช่เฉพาะในการเรียนเท่านั้น

วันที่ 18 มกราคม 2562 โรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลกะปาง อำเภ

อ่านต่อ

สพป.นศ.2 ประชุมคณะกรรมการควบคุม ตรวจสอบ กำกับและติดตามการดำเนินโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลและอาหารที่ดีในโรงเรียนและโครงการพัฒนาระบบน้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน ประจำปี 2561

วันที่18 มกราคม 2562 นางจารี กาลดิษฐ์ ทิพย์รัตน์ รองผู้

อ่านต่อ

ขอเชิญชวนสถานศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมคาราวานวิทยาศาสตร์ จังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่ 5-8 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงเรียนทุ่งสง

ด้วย องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) 

อ่านต่อ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒ New Update รวดเร็ว ถูกต้อง ถูกใจ
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวการศึกษา