ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรร พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2

ตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช

อ่านต่อ

สพป.นศ.2 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป  ตำแหน่งครูผู้สอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

               

อ่านต่อ

สพป.นศ.๒ อบรมเข้ม พัฒนาการเขียนได้ลายมือสวย” มุ่งเน้นลงสู่นักเรียน เขียนถูกต้องตามอักษรไทยแบบกระทรวงศึกษาธิการ

สพป.นศ.๒ อบรมเข้ม พัฒนาการเขียนได้ลายมือสวย” มุ่งเน้นลง

อ่านต่อ

ผอ.สพป.นศ.๒ พบปะพูดคุยการวางแผนพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้ร่วมโครงการ การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้วยกระบวนการเรียนการสอนแบบ Active Learning โดยใช้วิจัยเป็นฐาน

วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๓  เวลา ๑๐.๓๐ น. นายประหยัด สุ

อ่านต่อ

สพป.นศ.2 อบรมเข้ม พัฒนา ผอ.รร. ครู จาก 10 รร.นำร่อง “โครงการเขียนได้ลายมือสวย” มุ่งเน้นลงสู่นักเรียน ให้มีลายมือสวย ถูกต้องตามอักษรไทยแบบกระทรวงศึกษาธิการ

วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๓  เวลา ๐๙.๐๐ น. นายประหยัด สุ

อ่านต่อ

สพฐ. นิเทศ ติดตามความพร้อมการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สพป.นศ.2

สพฐ. นิเทศ ติดตามการความพร้อมการจัดการเรียนการสอนในสถาน

อ่านต่อ

ผอ.สพป.นศ.2 ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการประกวดราคาเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

วันที่ 5 สิงหาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายประหยัด สุขขี ผู

อ่านต่อ

บุคลากร สพป.นศ.2 ร่วมรับชมรายการพุธเช้า ข่าวโรงเรียน และพุธเช้า ข่าว สพฐ.ครั้งที่ 29/2563 พร้อมประชุมหารือข้อราชการ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานของ สพป.นศ.2

วันที่ 5 สิงหาคม 2563 เวลา 07.30 น. นายประหยัด สุขขี ผู

อ่านต่อ

ผอ.สพป.นศ.2 ประชุมวางแผนการตรวจรับพัสดุ สำหรับการประกวดราคาเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

วันที่ 4 สิงหาคม 2563 เวลา 14.00 น. นายประหยัด สุขขี ผู

อ่านต่อ

ผอ.สพป.นศ.2 เดินหน้าเยี่ยมโรงเรียนและบ้านนักเรียน พร้อมมอบสิ่งของช่วยเหลือแก่นักเรียนด้อยโอกาส รร.วัดสามัคคีนุกูล

วันที่ 4 สิงหาคม 2563 เวลา 11.30 น. นายประหยัด สุขขี ผู

อ่านต่อ

ผอ.สพป.นศ.2 เยี่ยมโรงเรียนบ้านปากน้ำ ได้รับผลกระทบจากต้นไม้ขนาดใหญ่โค่นล้มในบริเวณโรงเรียน

วันที่ 4 สิงหาคม 2563 เวลา 10.30 น. นายประหยัด สุขขี ผู

อ่านต่อ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒ New Update รวดเร็ว ถูกต้อง ถูกใจ
E-SERVICE

บริการข่าวการศึกษา