งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 จังหวัดนครศรีธรรมราช

เข้าสู่เว็บไซต์งานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้

การเผยแพร่การใช้โปรแกรมแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Offline

Big Data และโปรแกรมแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ (No Copy) &nb

อ่านต่อ

บุคลากร สพป.นศ.2 ร่วมประชุม รับนโยบาย พุธเช้า ข่าวโรงเรียน และพุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 41/2562

วันที่ 16 ตุลาคม 2562 นายสุวิทย์ ใจห้าว รองผู้อำนวยการส

อ่านต่อ

การประชุมปฏิบัติการ การพัฒนาการสอนแบบ Active Learning สู่ห้องเรียนคุณภาพ ของโรงเรียนวัดวังหีบและเครือข่ายโรงเรียนประชารัฐ

วันที่ 15 ตุลาคม 2562 ว่าที่ร้อยโท ดร.สุเวศ กลับศรี รอง

อ่านต่อ

ศึกษานิเทศก์ สพป.นศ.2 เดินหน้าอบรมเชิงปฏิบัติการ นิเทศการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning ) โดยใช้กระบวนการ Coaching & Mentoring

วันที่ 11ตุลาคม 2562 ดร.มังกรแก้ว ดรุณศิลป์ รองผู้อำนวย

อ่านต่อ

สมาคมเครือข่ายครูดีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ร่วมกับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 จัดกิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล Run for you ครูชวนวิ่ง

วันที่ 5 ตุลาคม 2562 สมาคมเครือข่ายครูดีสำนักงานเขตพื้น

อ่านต่อ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒ New Update รวดเร็ว ถูกต้อง ถูกใจ
E-SERVICE

บริการข่าวการศึกษา