บุคลากร สพป.นศ.2 ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว โรงเรียน” รายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 15/2561

วันที่ 25 เมษายน 2561 นางพรรณี สกุณา รองผู้อำนวยการสำนั

อ่านต่อ

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ(Workshop) เนื่องในการจัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 และนานาชาติครั้งที่ 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ด้วย พ.ศ. 2561 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

อ่านต่อ

สพป.นศ.2 เร่งพัฒนาบุคลากร สร้างความเข้าใจปรับกระบวนทัศน์หลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ทันเปิดภาคเรียน

..**สพป.นศ.2 เร่งพัฒนาบุคลากร สร้างความเข้าใจ ปรับกระบว

อ่านต่อ


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒ New Update รวดเร็ว ถูกต้อง ถูกใจ
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง