สพป.นศ.2 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการวัดและประเมินผลในชั้นเรียนฯ เพื่อยกผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา

วันที่ 9 สิงหาคม 2561 นายบุญเลิศ ธานีรัตน์ ผู้อำนวยการส

อ่านต่อ

เชิญชวนโรงเรียนในสังกัดส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันภาษาอังกฤษเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 13

มูลนิธิร่มฉัตรโดยโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัยดำเนินการจัดแข่ง

อ่านต่อ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒ New Update รวดเร็ว ถูกต้อง ถูกใจ
E-SERVICE

บริการข่าวการศึกษา