ประชุมเชิงปฏิบัติการตามโครงการศึกษาการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาฯ

วันที่ 7 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.30 น. นายสุชาติพงษ์ ทรงทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ซึ่งได้รับมอบหมายจากนายสุรทิน ทิพย์อักษร ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการตามโครงการศึกษาการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสมรรถนะเชิงนวัตกรรมของผู้เรียนโดยใช้วิจัยเป็นฐาน (บูรณาการพหุปัญญาและภาวะถดถอยทางการเรียนรู้) ครั้งที่ 2 ผ่านระบบออนไลน์ ณ ห้องประชุม Conference สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2