สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 จัดอบรมพัฒนาลูกเสือ เนตรนารีจราจร นำไปใช้ประโยชน์ก่อให้เกิดความปลอดภัยในการใช้ถนน

วันที่ 18 กรกฎาคม 2561 นายบุญเลิศ ธานีรัตน์ ผู้อำนวยการ

อ่านต่อ

ขออนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2561

ด้วยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จะจัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยา

อ่านต่อ

สพฐ. ติดตามโครงการอาหารกลางวัน ของ รร. ในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สังกัด สพป.นศ.2

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2561 นายชูชาติ ทรัพย์มาก ที่ปรึก

อ่านต่อ

ขอเชิญชวนสถานศึกษาผลงานประเภทองค์กรเข้าร่วมการคัดเลือกและประกาศยกย่ององค์กร ชุมชน อำเภอและจังหวัดคุณธรรม ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ

ด้วยกรมการศาสนา  กระทรวงวัฒนธรรม  จัดการประชุ

อ่านต่อ

บุคลากร สพป.นศ.2 ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว โรงเรียน” รายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 26/2561

วันที่ 11 กรกฎาคม 2561 ดร.มังกรแก้ว ดรุณศิลป์ รองอำนวยก

อ่านต่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒ New Update รวดเร็ว ถูกต้อง ถูกใจ
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวการศึกษา