ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมและทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติ ข้อมูล ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2560 ของเจ้าหน้าที่ปกครองท้องถิ่น

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โดยสำนักงานคณะกรรมการข้อม

อ่านต่อ

ขอเชิญชวนสถานศึกษา ร่วมจัดส่งคลิปวีดีโอ หรือออกแบบภาพฉากหลัง เพื่อออกอากาศ ในรายการ “พุธเช้า” ข่าวสพฐ.

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กำห

อ่านต่อ

ขอเชิญร่วมโครงการอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอลในสถานศึกษาสังกัด สพฐ.

บริษัท สปอร์ต ไทย – บากาเรีย จำกัด ขอเชิญชวนโรงเรียนส่ง

อ่านต่อ

รอง ผอ.สพป.นศ.2 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2560 สู่การนำไปปฏิบัติจริงสู่สถานศึกษาและครูผู้สอน”

วันที่ 26 มกราคม 2561 ดร.มังกรแก้ว ดรุณศิลป์ รองผู้อำนว

อ่านต่อ

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมขอเชิญเข้าร่วมโครงการมหาหิงสาขาสายสืบปฐมวัย

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการโครงการมหิงสาส

อ่านต่อ

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติเชิญร่วมงาน “ วันนักประดิษฐ์” ประจำปี ๒๕๖๑

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ได้กำหนดจัดงาน “ วันนัก

อ่านต่อ

คณะผู้บริหาร บุคลากร สพป.นศ. 2 ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว โรงเรียน” ,รายการ “พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ครั้งที่ 3/2561

วันที่ 24 มากราคม 2561 ว่าที่ร้อยโท ดร. สุเวศ กลับศรี ร

อ่านต่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒ New Update รวดเร็ว ถูกต้อง ถูกใจ
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวการศึกษา