สพป.นศ. 2 หวัง ครูยุคใหม่ทำงานเชิงรุก จัดอบรมการจัดเก็บข้อมูลผ่านระบบสารสนเทศตามนโยบาย สพฐ.

วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 นายบุญเลิศ ธานีรัตน์ ผู้อำนวยการ

อ่านต่อ

สพป.นศ. 2 ประชุมเตรียมการอบรมบุคลากรด้านระบบข้อมูลสารสนเทศพื้นฐานทางการศึกษาของส่วนกลางเพื่อการบริหารและจัดการเรียนรู้ ประจำปีการศึกษา 2561

วันที่ 22 พฤษภาคม 2561 นายสุวิทย์ ใจห้าว รองผู้อำนวยการ

อ่านต่อ

ขอเชิญส่ง นร.ป.1-ป.6 สมัครเข้าร่วมการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ ประจำปี 2561 ตั้งแต่บัดนี้ – 2 กรกฎาคม 2561

ด้วยสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา กำ

อ่านต่อ


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒ New Update รวดเร็ว ถูกต้อง ถูกใจ
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวการศึกษา