ประกาศ เรื่องประกวดราคาซื้อ ซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล)

ประกวดราคาซื้อ ซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ด้วย

อ่านต่อ

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องประชุม อาคารหลังใหม่ สพป.นศ.2

ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องประชุม อาคารหลังใหม่ ด

อ่านต่อ

ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงาน สพป.นศ.2

ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงาน (อาคาร 1,2)

อ่านต่อ

ประชาสัมพันธ์โครงการการประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตยเพื่อพัฒนาประชาธิปไตยเชิงคุณภาพ ประจำปี ๒๕๖๑

ด้วยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรได้จัดทำโครงการประกว

อ่านต่อ

คณะครูและผู้ปกครองสถานศึกษาอำเภอบางขัน ร่วมทำดีด้วยการบริจาคโลหิตเนื่องในวันครูแห่งชาติปี 2561

คณะครูและผู้ปกครองสถานศึกษาอำเภอบางขัน ร่วมทำดีด้วยการบ

อ่านต่อ

นักเรียนเมืองคอนปลื้ม ได้พบนายกรัฐมตรีในวันเด็กแห่งชาติ 2561

นักเรียนเมืองคอนปลื้ม ได้พบนายกรัฐมตรีในวันเด็กแห่งชาติ

อ่านต่อ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒ New Update รวดเร็ว ถูกต้อง ถูกใจ
E-SERVICE

บริการข่าวการศึกษา