เข้าสู่เว็บไซต์ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565

เข้าสู่เว็บไซต์   งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดั

อ่านต่อ

คลังสื่อคลังสื่อดิจิทัล สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2

โครงการแบ่งปันสื่อการสอนออนไลน์ ในสถานการณ์การแพร่ระบาด

อ่านต่อ

ศูนย์เฉพาะกิจการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

เช็คข้อมูลการติดเชื้อ วันนี้ !!! ล่าสุด 

อ่านต่อ

ประธานประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองโครงการและงบประมาณ เพื่อบรรจุเข้าแแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

    วันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 น.

อ่านต่อ

ประชุมพิจารณาจัดตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 งบลงทุน รายการค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ให้กับโรงเรียนในสังกัด ที่มีความขาดแคลน

         วันที่ 1 ธันวาคม 2565

อ่านต่อ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒ New Update คุณธรรมนำคุณภาพ เต็มใจบริการ ดำเนินงานฉับไว
E-SERVICE

บริการข่าวการศึกษา