การอบรมปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะทีมเคลื่อนที่เร็วเพื่อการขับเคลื่อนโครงการแบบมุ่งประสิทธิผล

วันที่ 9 มิถุนายน 2561 นางพรรณี สกุณา รอง.สพป.นศ.2 เป็น

อ่านต่อ

ผู้บริหาร สพป.นศ.2 รับชม Conference“การปฏิบัติงานตามนโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบาย สพฐ.”

วันที่ 8 มิถุนายน 2561 นายบุญเลิศ ธานีรัตน์ ผู้อำนวยการ

อ่านต่อ

กระทรวงศึกษาธิการจับมือตำรวจแห่งชาติป้องกันการเล่นการพนันในสถานศึกษาทั่วประเทศ

วันที่ 6 มิถุนายน 2561 นางพรรณี สกุณา รอง ผอ.สพป.นศ.2 แ

อ่านต่อ

การคัดเลือกลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ งานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ แจ้งว่าสภาสังคมสงเคราะห์แ

อ่านต่อ

การรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2561

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา กำหนดเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศ

อ่านต่อ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒ New Update รวดเร็ว ถูกต้อง ถูกใจ
E-SERVICE

บริการข่าวการศึกษา