ผอ.สพป.นศ.2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล โครงการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงของสถานศึกษา: ติดตามปัญหาการใช้อินเทอร์เน็ตของสถานศึกษาในสังกัด

วันที่ 10 มกราคม 2561 นายบุญเลิศ ธานีรัตน์ ผู้อำนวยการส

อ่านต่อ

ผอ.สพป.นศ.๒ ร่วมประชุมเสวนาสถานการณ์การประกันคุณภาพโรงเรียนต้นแบบสุขภาพดี มีความสุข เขตสุขภาพที่ ๑๑

๑๐ มกราคม ๒๕๖๑ นายบุญเลิศ ธานีรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงาน

อ่านต่อ

สพป.นศ.2 ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา ( ก.ต.ป.น.)

วันที่ 9 มกราคม 2561 นายบุญเลิศ ธานีรัตน์ ผู้อำนวยการสำ

อ่านต่อ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒ New Update รวดเร็ว ถูกต้อง ถูกใจ
E-SERVICE

บริการข่าวการศึกษา