ศูนย์เครือข่ายการศึกษาที่ 2 แข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70

          วันที่ 1 ธันวาคม  2565 เวลา 09.00 น. นางจิราภรณ์ เรืองรักษ์ รอง ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 ได้รับมอบหมายจาก นายสุรทิน ทิพย์อักษร ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 เป็นประธานเปิดงานวิชาการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565  ของศูนย์เครือข่ายการศึกษาที่ 2 อำเภอทุ่งสง โดยมี นายชฎิล ทองเลี่ยมนาค ประธานศูนย์เครือข่ายการศึกษาที่ 2 ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู นักเรียน เข้าร่วมกิจกรรม ณ โรงเรียนวัดก้างปลา อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช กำหนดจัดงานขึ้นระหว่างวันที่ 1 – 2  ธันวาคม 2565 และเยี่ยมให้กำลังใจคณะกรรมการประจำศูนย์เครือข่ายการแข่งขัน นักเรียนผู้เข้าร่วมแข่งขันณ โรงเรียน วัดก้างปลา อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช