การจัดสรรอัตราพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครูผู้สอน จำนวน 8 อัตรา

               วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 นายสุรทิน ทิพย์อักษร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังในสถานศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อจัดสรรอัตราพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน จำนวน 8 อัตรา ให้กับโรงเรียนในสังกัดตามแนวทางการจัดสรรที่ สพฐ. กำหนดให้โรงเรียนที่มีนักเรียนน้อยกว่า 120 คน และมีอัตรากำลังครูต่ำเกณฑ์ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2