การประชุมคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนค่าตอบแทนประจำปีของพนักงานราชการ ณ วันที่ 1 ตุลาคม ครั้งที่ 1/2565

          วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30 น. นายสุรทิน ทิพย์อักษร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนค่าตอบแทนประจำปีของพนักงานราชการ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ครั้งที่ 1/2565 โดยมีคณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสพป.นครศรีธรรมราช เขต 2