ประกวดตราสัญลักษณ์ (Logo) และคําขวัญ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สพป.นศ.2

        วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 นายสุรทิน ทิพย์อักษร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต เป็นประธาน การประชุมคณะกรรมการจัดประกวดตราสัญลักษณ์ (Logo) และคำขวัญ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สพป.นศ.2 ปีการศึกษา 2565 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมถ้ำตลอด สพป.นศ. 2