การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ระยะเวลา 1 ปี ครั้งที่ 2

      วันที่ 19-20 กันยายน 2565 นายสุรทิน ทิพย์อักษร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ระยะเวลา 1 ปี ครั้งที่ 2 ของนางสาวฆอนิมะฮ์  พูลสุข ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง ณ ห้องประชุมเขางุ้ม สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง และประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ระยะเวลา 1 ปี ครั้งที่ 2 ของนายสมชาติ ไกรแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา โดยมีนายประทีป ทองด้วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 เป็นประธานกรรมการประเมิน พร้อมด้วยนางสาววันเพ็ญ สิงห์แก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 เป็นเลขานุการการประเมินฯ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา