สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จทรงเปิดการประชุมเชิงวิชาการและนิทรรศการ ครั้งที่ ๑๑ ทรัพยากรไทย : ๓๐ ปี อพ.สธ.ประโยชน์แท้แก่มหาชน ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

 

                  วันที่ 19 กันยาน 2565 เวลา 12.50 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จทรงเปิดการประชุมเชิงวิชาการและนิทรรศการ ครั้งที่ 11 ทรัพยากรไทย : 30 ปี อพ.สธ. ประโยชน์แท้แก่มหาชน ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช นายไกรศร วิศิษฏ์วงศ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช นายเลื่องศักดิ์ คงเดช ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนครศรีธรรมราช พล.ต.ธนัช ฉิมพาลี ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 41 พล.ต.ต.สมชาย ซื่อต่อตระกูล ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช เฝ้ารับเสด็จฯ          

         โดยนางสาวจอมขวัญ นครไธสง รอง ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 ได้รับมอบหมายจากนายสุรทิน ทิพย์อักษร ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด  ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทเฝ้ารับเสด็จ และร่วมจัดแสดงนิทรรศการ ครั้งที่ 11 ทรัพยากรไทย : 30 ปี อพ.สธ.ประโยชน์แท้แก่มหาชน ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช กิจกรรมภายในงานการประชุมวิชาการและนิทรรศการ ครั้งที่ 11 ทรัพยากรไทย : 30 ปี อพ.สธ. ประโยชน์แท้แก่มหาชน กำหนดจัดให้มีนิทรรศการ อพ.สธ.-มวล  ณ ลานวลัยลักษณ์สแควร์, นิทรรศการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ณ ลานจอดรถอาคารเรียนรวม 1-3, นิทรรศการงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น ณ ลานจอดรถอาคารเรียนรวม 5-7 นิทรรศการหน่วยงานร่วมสนองพระราชดำริ 127 หน่วยงานทั่วประเทศ ณ ลานจอดรถอาคารสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ กำหนดให้มีการประชุมวิชาการ การประชุมวิชาการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน,การประชุมวิชาการงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น, การประชุมวิชาการการชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ. 30 ปี อพ.สธ.ประโยชน์แท้แก่มหาชน