สพป.นศ.2 ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง

               เมื่อวันที่ 9 กันยายน  2565 เวลา 09.30 น. นายอัมพร ภาระพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 พร้อมด้วยนางวิภาวี ด้วงฉีด  นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการและนางสาวจันจิรา ฤทธิชัย เจ้าหน้าที่ธุรการผู้รับผิดชอบ ร่วมปัจฉิมนิเทศ  ซึ่งเป็นนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง ระดับ ปวส.สาขางานธุรกิจดิจิตอล และ ปวช.สาขางานการบัญชี เข้าฝึกงาน สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2   ตั้งแต่วันที่  17  พฤษภาคม  2565 – 9  กันยายน  2565  และได้มอบเกียรติบัตรหนังสือรับรองการฝึกงาน  ณ ห้องประชุม สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 อำเภอทุ่งสง  จังหวัดนครศรีธรรมราช