ประชุมคณะกรรมการเก็บข้อมูลเพื่อประกอบการประเมินประสิทธิภาพ และประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครู ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน

          วันที่ 9 กันยายน 2565 เวลา 13.30 น. นายสุรทิน  ทิพย์อักษร ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๒ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการเก็บข้อมูลเพื่อประกอบการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครู ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2565) โดยมีนายอัมพร ภาระพันธ์  นายสุชาติพงษ์ ทรงทอง   และนางสาวจอมขวัญ นครไธสง รอง ผอ.สพป. นศ.2 ประธานศูนย์เครือข่ายการศึกษา ศึกษานิเทศก์ เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบของกลุ่มบริหารงานบุคคล ในสังกัด ณ ห้องประชุมถ้ำตลอด สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2