ทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อการศึกษาวัตถุประสงค์เพื่อระดมทุนจัดซื้อคอมพิวเตอร์และพัฒนาการศึกษาให้กับนักเรียน

วันที่ 10 กรกฎาคม 2565 นายสุรทิน ทิพย์อักษร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 เป็นประธานทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อการศึกษาวัตถุประสงค์เพื่อระดมทุนจัดซื้อคอมพิวเตอร์และพัฒนาการศึกษาให้กับนักเรียน
โรงเรียนบ้านพูน โดยมีรองผอ.สพป.นศ. 2 คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียน ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ท่านสจ. นายกเทศบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
ประชาชนทั่วไป สมาชิกชมรมรักวิ่งทุ่งสง รวมถึงผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน
และนางกาญจนา จิตรสำรวยศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดป่าสามัคคี
ณ โรงเรียนบ้านพูน ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช