กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะครู

วันที่ 9 กรกฎาคม 2565 นายสุชาติพงษ์ ทรงทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ได้รับมอบหมายจากนายสุรทิน ทิพย์อักษร ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 เป็นประธานเปิดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะครู ด้านการออกแบบการจัดการเรียนรู้เชิงแบบร่วมมือรวมพลัง Co-5Steps เพื่อสมรรถนะผู้เรียนที่ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงศตวรรษที่ 21 (3Rs8Cs) ณ ห้องประชุมถ้ำตลอด สพป.นศ.2