Author Archives: adminnst2

การรับสมัครผู้ทำคุณประโยชน์ดีเด่นแก่ผู้อยู่ในสภาวะยากลำบากและผู้อยู่ในสภาวะยากลำบากที่ประพฤติตนดีเด่น เพื่อเข้ารับรางวัล “ประชาบดี” และเข็มเชิดชูเกียรติ ประจำปี ๒๕๖๒

การรับสมัครผู้ทำคุณประโยชน์ดีเด่นแก่ผู้อยู่ในสภาวะยากลำ

อ่านต่อ

เชิญชวนส่งผลงานเข้าประกวดคำขวัญและตราสัญลักษณ์ (Logo)  งานมหกรรมความสามารถ ทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ (ภาคใต้) ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562  จังหวัดนครศรีธรรมราช

2.ประกาศประกวดคำขวัญโลโก้ งานศิลป์ 62 ประกาศสำนักงานเขต

อ่านต่อ

เชิญชวนส่งผลงานเข้าประกวดคำขวัญและตราสัญลักษณ์ (Logo) งานมหกรรมความสามารถ ทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ (ภาคใต้) ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 จังหวัดนครศรีธรรมราช

2.ประกาศประกวดคำขวัญโลโก้ งานศิลป์ 62.1 เชิญชวนส่งผลงาน

อ่านต่อ