Author Archives: adminnst2

การจัดเก็บข้อมูลเพื่อประกอบการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา (ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจันดี,ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดจันดี, ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุยเหนือ)

    วันที่ 20 มีนาคม 2566  นายสุรทิ

อ่านต่อ

การจัดเก็บข้อมูลเพื่อประกอบการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา

           วันที่ 20 มีนา

อ่านต่อ

รอง ผอ.สพป.นศ.2 เป็นประธานการจัดเก็บข้อมูลเพื่อประกอบการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิภาพผลของผู้อำนวยการสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2

         วันที่ 16 มีนาคม 2566

อ่านต่อ

การจัดเก็บข้อมูลเพื่อประกอบการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา (ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคงคาเจริญ  โรงเรียนบ้านคลองขุด  โรงเรียนบ้านนาเกิดผล  โรงเรียนวัดเขากลาย)

      วันที่ 15 มีนาคม 2566  นายสุร

อ่านต่อ

แจ้งเลื่อนการจัดงานมหกรรมการเงินเพื่อครูไทย 4 ภูมิภาค ครั้งที่ 4 จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำหรับข้าราชการครูและบุุคลากรทางการศึกษา ข้าราชการบำนาญ ฯ)

               

อ่านต่อ