Author Archives: adminnst2

ศึกษาธิการภาค 5 ชื่นชมการเปิดเรียนโรงเรียนใน สังกัด สพป.นศ.2 เป็นไปตามนโยบาย “การศึกษายกกำลังสอง”

ศึกษาธิการภาค 5 ชื่นชมการเปิดเรียนโรงเรียนใน สังกัด สพป

อ่านต่อ

ผอ.สพป.นศ.2 ห่วงใยสุขภาพจิตนักเรียน ลุยลงพื้นที่เยี่ยมสถานศึกษาเปิดเทอมให้คำปรึกษา แนะนำ และช่วยเหลือ 100 %

.**ผอ.สพป.นศ.2 ห่วงใยสุขภาพจิตนักเรียน จากผลกระทบสถานกา

อ่านต่อ

สพป.นศ.2 ตรวจเยี่ยมติดตามการเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนพร้อมมอบของช่วยเหลือนักเรียนยากจน

สพป.นศ.2 ตรวจเยี่ยมติดตามการเตรียมความพร้อมการจัดการเรี

อ่านต่อ

ผอ.สพป.นศ.2 ปลื้มผลงานผู้เข้าอบรมพัฒนาทักษะการคัดลายมือ “เขียนได้ลายมือสวย” นำร่องโดยศึกษานิเทศก์ลงสู่นักเรียน

ผอ.สพป.นศ.2  ปลื้มผลงานผู้เข้าอบรมพัฒนาทักษะการคัด

อ่านต่อ

สพป.นศ.2 เยี่ยมโรงเรียนและเยี่ยมบ้านนักเรียนที่ขาดแคลนพร้อมให้ความช่วยเหลือเด็ก ทั้ง 8 อำเภอในเขตพื้นที่บริการ ก่อนเปิดภาคเรียน

..**นายมังกรแก้ว ดรุณศิลป์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้

อ่านต่อ