Author Archives: adminnst2

ร.ร.บ้านวังเต่า สพป.นศ.2 รับการประเมินสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับประถมศึกษา ขนาดเล็ก ระดับจังหวัด

..++เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนบ้านวังเต่า ส

อ่านต่อ

ร.ร.วัดไม้เรียง รับการประเมินสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับประถมศึกษา ขนาดกลาง ระดับจังหวัด

ร.ร.วัดไม้เรียง รับการประเมินสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพร

อ่านต่อ

ผู้บริหารการศึกษา สพป.นศ.2 ร่วมประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ รับนโยบายสู่ปฏิบัติ

ผู้บริหารการศึกษา สพป.นศ.2 ร่วมประชุมผู้อำนวยการสำนักงา

อ่านต่อ

บุคลากร สพป.นศ.2 ร่วมพิธีเทิดพระเกียรติเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

บุคลากร สพป.นศ.2 ร่วมพิธีเทิดพระเกียรติ เนื่องในวันคล้า

อ่านต่อ