Author Archives: adminnst2

สพป.นศ.2 ประชุมเตรียมความพร้อมรับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงาน ในระยะเวลา 1 ปี ครั้งที่ 1 (รอบ 6 เดือน) ณ ห้องประชุมถ้ำตลอด สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2

สพป.นศ.2 ประชุมเตรียมความพร้อมรับการประเมินสัมฤทธิผลการ

อ่านต่อ

รอง ผอ.สพป.นศ.2 ประธานมอบเกียรติบัตรบัณฑิตน้อยและปัจฉิมนิเทศนักเรียน ป.6 พร้อมร่วมชื่นชมเปิดบ้านวิชาการ

รอง ผอ.สพป.นศ.2 ประธานมอบเกียรติบัตรบัณฑิตน้อยและปัจฉิม

อ่านต่อ

สพป.นศ.2 คัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างดีเด่น ประจำปี 2564 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติในวันข้าราชการพลเรือน

1 เมษายน 2564 นายสุรทิน ทิพย์อักษร ผู้อำนวยการสำนักงานเ

อ่านต่อ

สพป.นศ.2 ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “ เราทำความดี ด้วยหัวใจ” เพื่อน้อมรำลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวในวันข้าราชการพลเรือนประจำปี พ.ศ. 2564

สพป.นศ.2 ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “ เราทำความดี ด้วยหัวใจ” เพ

อ่านต่อ

บุคลากร สพป.นศ.2 ร่วมรับชมรายการพุธเช้า ข่าวโรงเรียน และพุธเช้า ข่าว สพฐ.ครั้งที่ 13/2564 พร้อมหารือข้อราชการเพื่อขับเคลื่อนการจัดการศึกษาให้เกิดประโยชน์สูงสุด ณ ห้องประชุม สพป.นศ.2

31 มีนาคม 2564 นายสมชาติ ไกรแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงาน

อ่านต่อ

สมาคมเครือข่ายครูดี สพป.นศ.2 ร่วมขับเคลื่อนการส่งเสริม สนับสนุนคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณผู้ประกอบวิชาชีพครู

**//สมาคมเครือข่ายครูดี สพป.นศ.2 ร่วมขับเคลื่อนการส่งเส

อ่านต่อ