ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สพป.นศ.2

         วันที่ 30  พฤศจิกายน  2565  เวลา 09.00 น.  นายสุรทิน ทิพย์อักษร ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2   เป็นประธานการประชุมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา พร้อมด้วย นายสุชาติพงษ์  ทรงทอง รอง ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2  และคณะกรรมการบริหารจัดการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนฯ เข้าร่วมประชุม กว่า  50 คน ซึ่งระดับเขตพื้นที่การศึกษาจะดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระหว่างวันที่ 14 – 16 ธันวาคม 2565 โดยกำหนดให้มีพิธีเปิดในวันที่ 15 ธันวาคม 2565 ณ หอประชุมโรงเรียนทุ่งสงวิทยา อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช  จัดสนามแข่งขัน ทั้งหมด 4 สนาม ดังนี้  โรงเรียนทุ่งสงวิทยา โรงเรียนชุมชนบ้านไทรห้อง  โรงเรียนบ้านหนองหว้า(ชะมายนุกูล) และวิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง  ณ ห้องประชุม โรงเรียนทุ่งสงวิทยา อ.ทุ่งสง

 

 

จ.นครศรีธรรมราช