รายการพุธเช้าข่าวโรงเรียน และพุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 42/2565

           วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 เวลา 07.30 น. นายสุชาติพงษ์  ทรงทอง รอง ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 บุคลากรร่วมรับชมรายการพุธเช้าข่าวโรงเรียน และ พุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 42/2565 โดยมีผอ.กลุ่มและบุคลากร สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 ร่วมรับชมรายการฯ ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ เพื่อรับทราบนโยบายและข่าวสารจาก สพฐ.“ตรงถึงครู รู้ถึงนักเรียนและประชาชน”  อันจะนำไปสู่การปฏิบัติเป็นไปในทิศทางเดียวกันอย่างถูกต้อง รวดเร็ว ส่งผลให้การบริหารจัดการของ สพป.นศ.2 และการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดมีคุณภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด ณ ห้องประชุมสพป.นศ.2 และหลังจากนั้นดำเนินการประชุมรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน และตัวแทนบุคลากร สพป.นศ.2 ครั้งที่ 42/2565 เพื่อแจ้งข้อราชการปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน