ประชุมทางไกลผ่านระบบวีดีโอคอนเฟอเรนซ์ รับนโยบาย รองรับ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่

            วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30 น. นายสุรทิน ทิพย์อักษร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 2 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ และบุคลากรที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบวีดีโอคอนเฟอเรนซ์กับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  (สพฐ.) ประชุมการบริหารงานบุคคล สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อรับนโยบายแนวทางการบริหารงานบุคคลของสำนักงานเขตพื้นที่ รองรับ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่  จากนายอัมพร  พินะสา  เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะ  ทั้งนี้ มีว่าที่ร้อยตรี นพดล รักษ์แก้ว ผู้อำนวยการ สพม.นครศรีธรรมราช เข้าร่วมประชุมเพื่อรับนโยบายสู่การปฏิบัติ ณ ห้องประชุม สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2