ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สพป.นศ.2 ปีการศึกษา 2565

          วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30 น. นายสุรทิน ทิพย์อักษร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 (ผอ.สพป.นศ.2) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สพป.นศ.2 ปีการศึกษา 2565   เพื่อรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานฝ่ายต่าง ๆ โดยมี ดร.สุชาติพงษ์ ทรงทอง รอง ผอ.สพป.นศ.2 และคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม สพป.นศ.2