ประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ

       

        วันที่ 14 กันยายน 2565 นายสุรทิน ทิพย์อักษร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 (ผอ.สพป.นศ.2)  นายอัมพร  ภาระพันธ์ นางสาวจอมขวัญ นครไธสง รอง ผอ.สพป.นศ.2 ร่วมประชุมสัมมนาผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ โดยมีนางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธาน  นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้บริหารระดับสูง สพฐ. ผอ.สพท.,รอง ผอ.สพททั่วประเทศและบุคลากรที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ จังหวัดเชียงใหม่