รร.ชุมชนวัดกะทูนเหนือมิตรภาพที่ 218 สพป.นศ.2 เปิดอาคารเรียน OBEC

19 พฤษภาคม 2565 นายอัมพร ภาระพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ซึ่งได้รับมอบหมายจากนายสุรทิน ทิพย์อักษร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 เป็นประธานเปิดอาคารเรียน OBEC 104ล/61 โรงเรียนชุมชนวัดกะทูนเหนือมิตรภาพที่ 218 ซึ่งเป็นอาคารสมัยใหม่ ขนาดกว้าง 14.60 เมตร ยาว 34.40 เมตร สูง 9.24 เมตร 4 ห้องเรียน ได้รับจัดสรรตามโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เมื่อปี 2562 งบประมาณ 5,661,500 บาท โดยมีคณะกรรมการสถานศึกษาฯ หัวหน้าส่วนราชการและผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดร่วมเป็นเกียรติแสดงความยินดี ณ โรงเรียนชุมชนวัดกะทูนเหนือมิตรภาพที่ 218 อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช
นายโสภณ พุทธา ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดกะทูนเหนือมิตรภาพที่ 218 กล่าวว่า อาคารดังกล่าวเริ่มก่อสร้างเมื่อวัน 2 สิงหาคม 2564 และส่งมอบเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2565 ตรวจรรับงานจ้างเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2565 ซึ่งจากการได้รับจัดสรรอาคารดังกล่าวเป็นการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ในอำเภอพิปูนอีกระดับหนึ่ง เป็นที่ปราบปลื้มของลูกนักเรียน คุณครู และชุมชนเป็นอย่างอย่างมาก