ผอ.สพป.นศ.2ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้บริหารสถานศึกษา ครูนักเรียน เปิดเรียนวันแรกไม่พบปัญหา

วันที่ 17 พฤาภาคม 2565 นายสุรทิน ทิพย์อักษร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 เยี่ยมให้กำลังใจโรงเรียนในสังกัด สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 พร้อมด้วยนายสุชาติพงษ์ ทรงทอง รอง ผอ.สพป.นศ.2 และศึกษานิเทศก์ในสังกัด พร้อมใจเยี่ยมให้กำลังใจผู้บริหารสถานศึกษา ครู นักเรียน เปิดเรียนวันแรก ไม่พบปัญหาใดๆ โดยสถานศึกษาในสังกัดดำเนินการเป็นไปตามมารตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) โดยเคร่งครัด
..**//นายสุรทิน ทิพย์อักษร ผอ.สพป.นศ.2 เปิดเผยว่า โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 เปิดเรียน On-Site 100 % โดยเปิดเรียนตั้งแต่อนุบาล ขึ้นไปจำนวน 114 โรงเรียน และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ขึ้นไป จำนวน 74 โรงเรียน ซึ่งในการเปิดเรียนโรงเรียนในสังกัดดำเนินการตามมาตรการความปลอดภัย 6-6-7 เพื่อลดความเสี่ยงโควิดในสถานศึกษา ที่สถานศึกษาต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ประกอบด้วย 6 มาตรการหลัก (DMHT-RC) เว้นระยะห่าง สวมหน้ากาก ล้างมือ คัดกรองวัดไข้ลดการแออัด และทำความสะอาด
..**//6 มาตรการเสริม ดูแลตนเอง ใช้ช้อนกลางส่วนตัว กินอาหารปรุงสุกใหม่ ลงทะเบียนเข้าออกโรงเรียน สำรวจตรวจสอบ และกักกันตัวเอง
..**//ส่วนแนวทาง 7 มาตรการเข้มสำหรับสถานศึกษา 1.ประเมิน TSC+ และรายงานผลผ่าน MOE COVID อย่างต่อเนื่อง 2.Small Bubble ทำกิจกรรมแบบกลุ่มย่อย 3.อาหารตามหลักสุขาภิบาลอาหารและหลักโภชนาการ 4.อนามัยสิ่งแวดล้อม ทั้งอากาศ ความสะอาด น้ำ ขยะ 5.School Isolation มีแผนเผชิญเหตุและซักซ้อม 6.Seal Route ดูแลการเดินทางจากบ้านไปโรงเรียน 7.School Pass สำหรับทุกคนในสถานศึกษาเพื่อไว้ตรวจสอบข้อมูลทางสาธารณสุข