หมวดหมู่: ข่าวประกาศ

ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ DT (Design and technology)

ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

อ่านต่อ

ขอเชิญอบรมหลักสูตร “การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ” แบบออนไลน์

 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท

อ่านต่อ

ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2

อ่านต่อ

สพป.นศ. 2 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2

อ่านต่อ

ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว บุคลากรคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2

อ่านต่อ

ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2

อ่านต่อ