หมวดหมู่: ข่าวประกาศ

ขอเชิญร่วมแข่งขัน กันตังพิทยากร แลคตาซอย ชิงแชมป์ภาคใต้ครั้งที่ 3 ชิงเงินรางวัลและโล่รางวัลเกียรติยศ

ด้วยโรงเรียนกันตังพิทยากร ร่วมกับ บริษัท แลคตาซอย จำกัด

อ่านต่อ

รับสมัครเยาวชนเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินทุนส่งเสริมการประกอบอาชีพ ประจำปี 2562 มูลนิธิกองทุนเยาวชนพัฒนา

ด้วยกองทุนส่งเสริมการพัฒนาและพัฒนาสวัสดิการเด็ก เยาวชน

อ่านต่อ

ประกาศรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต (โครงการไนติงเกล) ประจำปีการศึกษา 2562

ด้วย  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) รับตรง

อ่านต่อ

ขอเชิญสมัครประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ในงานประเพณีชักพระอำเภอทุ่งสงประจำปี 2561

ข่าวดีสำหรับน้อง ๆ นักเรียน ระดับประถมศึกษาและระดับมัธย

อ่านต่อ

ขอเชิญร่วมกิจกรรมรณรงค์ความยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว

ด้วยจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั

อ่านต่อ

ขอเชิญชวนสมัครประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง “เสมากาชาดเสียงทอง 61” เทศกาลประเพณีบุญสารทเดือนสิบ

ด้วยจังหวัดนครศรีธรรมราชร่วมกับสำนักงานศึกษาธิการจังหวั

อ่านต่อ