หมวดหมู่: ข่าวประกาศ

ขอเชิญร่วมโครงการประชุมนำเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติและนานาชาติ The 5 th international Conference on Education (ICE 2018) “Advan Innovation and Resarch Excellence For Transforming Education ”

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมกับ สำนักงานคณะกร

อ่านต่อ

ประกาศ สพป.นศ.2 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

ประกาศรับสมัครลูกจ้างวิทยาศาสตร์และคณิต 1 วิทย์-คณิต (2

อ่านต่อ

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเทคนิคการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

ด้วย บริษัทสำนักพิมพ์เอมพันธ์ร่วมกับสมาคมกีฬาฟุตบอลอาวุ

อ่านต่อ

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการยกระดับชาติ ครั้งที่ 5 และนานาชาติครั้งที่ 3 Nation and Internation Conference 9on Education 2018 (NICE)“Education ,Leadership ,and Innovation in Learning Society ”

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญนักศึกษา

อ่านต่อ