หมวดหมู่: ข่าวประกาศ

ขอเชิญสมัครประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ในงานประเพณีชักพระอำเภอทุ่งสงประจำปี 2561

ข่าวดีสำหรับน้อง ๆ นักเรียน ระดับประถมศึกษาและระดับมัธย

อ่านต่อ

ขอเชิญร่วมกิจกรรมรณรงค์ความยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว

ด้วยจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั

อ่านต่อ

ขอเชิญชวนสมัครประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง “เสมากาชาดเสียงทอง 61” เทศกาลประเพณีบุญสารทเดือนสิบ

ด้วยจังหวัดนครศรีธรรมราชร่วมกับสำนักงานศึกษาธิการจังหวั

อ่านต่อ

ขอเชิญร่วมประกวดการแข่งขัน โครงการพัฒนาและประกวดผลงานด้านศิลปะนักเรียน

ด้วยจังหวัดนครศรีธรรมราชร่วมกับสำนักงานศึกษาธิการจังหวั

อ่านต่อ

ขอเชิญชวนสถานศึกษาผลงานประเภทองค์กรเข้าร่วมการคัดเลือกและประกาศยกย่ององค์กร ชุมชน อำเภอและจังหวัดคุณธรรม ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ

ด้วยกรมการศาสนา  กระทรวงวัฒนธรรม  จัดการประชุ

อ่านต่อ

ขอเชิญเข้าร่วมการแข่งขันคณิตศาสตร์และคณิตคิดเร็วระดับนานาชาติชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2561

ด้วยสมาคมลูกคิดและคณิตศาสตร์นานาชาติ (international Aba

อ่านต่อ

ขอเชิญสมัครเข้าประกวดบรรเลงดนตรีไทยศรทอง ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวถ้วยประทานพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ และพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ครั้งที่ 2 พุทธศักราช 2561

เนื่องด้วยมูลนิธิหลวงประดิษฐไพเราะ  (ศร ศิลปบรรเลง

อ่านต่อ