เข้าสู่เว็บไซต์ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565

เข้าสู่เว็บไซต์   งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
การแข่งขันระดับสพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 

เข้าสู่เว็บไซต์ระดับเขตพื้นที่ 

* เว็บไซต์จัดงานศิลปหัตศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 70  ภาคใต้ จ.สตูล


การพิมพ์เกียรติบัตรการแข่งขัน

 

 

 

 

==> ตรวจสอบรายชื่อตัวแทนไปต่อระดับภาค

==> ลิงค์ ขอแก้ไข ชื่อ – สกุล  ผู้เข้าแข่งขัน นร.และครูผู้ควบคุมทีม

==> ลิงค์ ขอแก้ไข ชื่อ – สกุล  กรรมการตัดสิน และคณะกรรมการจัดการแข่งขัน


 ผลการแข่งขันรายกิจกรรม

สรุปเหรียญรางวัลแยกตามกลุ่มสาระ 

สรุปจำนวนเหรียญรางวัล 

สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่

สรุปแต่ละโรงเรียนได้ไปแข่งในระดับภาค/ชนะเลิศ

สรุปผลตัวแทนไปต่ออย่างไม่เป็นทางการ