ประชุมออนไลน์ เพื่อรายงานตัวเพื่อขอรับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

       วันที่ 20 กันยายน 2565  เวลา 09.๐๐ น.  นางสาวจอมขวัญ  นครไธสง รอง ผอ.สพป.นศ.2  ประชุมออนไลน์ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อรายงานตัวเพื่อขอรับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกและขึ้นบัญชีการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมบุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคล  ณ ห้องประชุม คอนเฟอเรนซ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2  โดยมี ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มอบนโยบายในการบรรจุและแต่งตั้งตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในครั้งนี้