ประธานคณะที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรีฯ เปิดศูนย์การเรียนรู้โคกหนองนาฯ

วันที่ 13 กรกฎาคม 2565 นายสุรทิน ทิพย์อักษร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 และนายสุชาติพงษ์ ทรงทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 มอบหมายให้นางจำเริญสุข ภู่ดอก ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ สพป.นศ.2 ร่วมงานเปิดศูนย์การเรียนรู้โครงการอารยเกษตร สืบสาน รักษา ต่อยอดตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง โคก หนอง นา แห่งน้ำใจ และความหวัง โรงเรียนวัดประดิษฐาราม และร่วมงานบุญ 100 ปี ชาตกาลพ่อท่านนวล ปริสุทโธ วันอาสาฬหบูชา พร้อมร่วมต้อนรับ ดร.นาที รัชกิจประการ ประธานคณะที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี(นายอนุทิน ชาญวีรกูล) โดยมีนายไตรรัตน์ ไชยรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช นายสงวนพงศ์ พิณสุวรรณ นายอำเภอทุ่งใหญ่ นายวัชรินทร์ ศรีสุขใส ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดประดิษฐาราม ผู้บริหารสถานศึกษา นายกองค์การบริหารส่วนตำบล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมในพิธีเปิด ณโรงเรียนวัดประดิษฐาราม และวัดประดิษฐาราม ตำบลบางรูป อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช