ผอ.สพป.นศ.2 มอบนโยบายขับเคลื่อนการศึกษา อ.บางขัน

วันที่ 13 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. นายสุรทิน ทิพย์อักษร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 เป็นประธาน
การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ของศูนย์เครือข่ายการศึกษาที่ 9 (พุทธลีลาบางขัน) โดยมี นายสมหมาย สุดถนอม ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดลำนาว เป็นประธานศูนย์เครือข่ายการศึกษาฯ เพื่อมอบนโยบายเร่งด่วน สพฐ. QUICK POLICY 2565 สู่การปฏิบัติ ณ หอประชุมโรงเรียนวัดลำนาว อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช