ผอ.สพป.นศ.2 ประธานพิธีสมโภชพระพุทธรูปบางสมาธิ รร.วัดบ้านหนองคล้า

วันที่ 11 มิถุนายน 2565 โรงเรียนบ้านหนองคล้า อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดพิธีสมโภชพระพุทธรูปปางสมาธิประจำโรงเรียน โดยมีนายสุรทิน ทิพย์อักษร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 เป็นประธาน และนายสงวนพงศ์ พินสุวรรณ นายอำเภอทุ่งใหญ่ นายจอมไกร สวัสดิวงศ์ รองนายก อบจ.นครศรีธรรมราช ผู้บริหารสถานศึกษา นักเรียน ผู้ปกครอง ร่วมพิธีในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก
..**// นางพรทิพย์ ศรีจันทร์ ผอ.รร.บ้านหนองคล้า กล่าวว่าการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อให้นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน ได้เคารพสักการะ นำหลักพุทธธรรมไปประพฤติปฏิบัติ ในชีวิตประจำวันเป็นแรงจูงใจด้านการเรียนการสอนที่จะปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมอันดีงาม ของชาติ อันเป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศ เพื่อสนองนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและนำรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายในการพัฒนาสถานศึกษาต่อไป