สพป.นศ. 2 ประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลัง ในสถานศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษา

        เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 นายสุรทิน  ทิพย์อักษร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังในสถานศึกษา เพื่อจัดสรรแผนการบรรจุนักเรียนทุนผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปีการศึกษา 2565  จำนวน 22 อัตรา