ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ปลูกต้นทองอุไร จำนวน 400 ต้น

วันศุกร์ที่ 3 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น. นายสุรทิน ทิพย์อักษร ผอ.สพป.นศ.2 มอบหมายให้นายสุชาติพงษ์ ทรงทอง รอง ผอ.สพป.นศ.2 พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ปลูกต้นทองอุไร จำนวน 400 ต้น เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2565 โดยมี นายถิรนาถ เอสะนาชาตัง นายอำเภอทุ่งสง เป็นประธานฯ เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อถวายความจงรักภักดีและเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และเพื่อเป็นการปรับปรุงภูมิทัศน์ เพิ่มพื้นที่สีเขียว ฟื้นฟูสภาพสิ่งแวดล้อมบริเวณศูนย์กระจายสินค้าภาคใต้-ทุ่งสง ให้มีความสมบูรณ์ ทั้งนี้ ยังก่อให้เกิดความสมัครสมานสามัคคีในหมู่ประชาชน ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ อีกทั้งเป็นการร่วมกันแสดงออกซึ่งความรัก เทิดทูน จงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์อันเป็นสถาบันหลักที่สำคัญของชาติ ที่ศูนย์กระจายสินค้าภาคใต้-ทุ่งสง