หมวดหมู่: ข่าวประกาศ

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นครูอัตราจ้างรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤติ

รายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือก ครูขั้นวิกฤติตามที่ สำนักงาน

อ่านต่อ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน

ตามที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมรา

อ่านต่อ

ขอเชิญส่ง นร.ป.1-ป.6 สมัครเข้าร่วมการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ ประจำปี 2561 ตั้งแต่บัดนี้ – 2 กรกฎาคม 2561

ด้วยสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา กำ

อ่านต่อ

ขอเชิญสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาโท ม.ทักษิณ

ด้วยสาขาวิชาจิตวิทยา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ม

อ่านต่อ

ขอเชิญร่วมสมัครเข้าร่วมโครงการยกระดับคุณภาพโรงเรียนระดับอำเภอ  ด้านวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์  และเทคโนโลยี รอบที่ 2 ระหว่างเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 2561 

 ตามที่สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

อ่านต่อ

ขอเชิญชวน ครู นักเรียน และผู้สนใจเข้าร่วมโครงการเยาวชนยูซีอี แลกเปลื่ยนวัฒนธรรม (UNIVERSAL CULTURAL EXCHANGE) ช่วงปิดภาคเรียนเดือนตุลาคม 2561

ตามที่โครงการเยาชนยูซีอี แลกเปลื่ยนวัฒนธรรม (UNIVERSAL

อ่านต่อ

ขอเชิญชวนคุณครูระดับประถมศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมฝึกอบรมตามโครงการ บีเจซี ครูไทยของแผ่นดิน

ด้วยบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ บีเจซี

อ่านต่อ

ขอเชิญหน่วยงานส่งนักเรียน นักศึกษา หรือเจ้าหน้าที่เข้าร่วม “โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ ในอุทยานหลวงราชพฤกษ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561” โดยไม่เสียค่าบัตรบำรุงอุทยาน

ด้วยสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)  

อ่านต่อ

ขอเชิญสมัครเป็นผู้ทำคุณประโยชน์ดีเด่นแก่ผู้อยู่ในสภาวะยากลำบากและผู้อยู่ในสภาวะยากลำบากที่ประพฤติตนดีเด่น เพื่อเข้ารับรางวัล “ประชาบดี” และเข็มเชิดชูเกียรติ ประจำปี 2561

ด้วยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงพัฒนาสังคมและความม

อ่านต่อ