หมวดหมู่: ข่าวประกาศ

ขอเชิญชวน ครู นักเรียน และผู้สนใจเข้าร่วมโครงการเยาวชนยูซีอี แลกเปลื่ยนวัฒนธรรม (UNIVERSAL CULTURAL EXCHANGE) ช่วงปิดภาคเรียนเดือนตุลาคม 2561

ตามที่โครงการเยาชนยูซีอี แลกเปลื่ยนวัฒนธรรม (UNIVERSAL

อ่านต่อ

ขอเชิญชวนคุณครูระดับประถมศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมฝึกอบรมตามโครงการ บีเจซี ครูไทยของแผ่นดิน

ด้วยบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ บีเจซี

อ่านต่อ

ขอเชิญหน่วยงานส่งนักเรียน นักศึกษา หรือเจ้าหน้าที่เข้าร่วม “โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ ในอุทยานหลวงราชพฤกษ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561” โดยไม่เสียค่าบัตรบำรุงอุทยาน

ด้วยสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)  

อ่านต่อ

ขอเชิญสมัครเป็นผู้ทำคุณประโยชน์ดีเด่นแก่ผู้อยู่ในสภาวะยากลำบากและผู้อยู่ในสภาวะยากลำบากที่ประพฤติตนดีเด่น เพื่อเข้ารับรางวัล “ประชาบดี” และเข็มเชิดชูเกียรติ ประจำปี 2561

ด้วยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงพัฒนาสังคมและความม

อ่านต่อ

สพป.นศ. 2 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2

อ่านต่อ

ขอเชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดงานเขียนเทิดพระเกียรติพระคุณของแม่ งานวันแม่ ประจำปี 2561

ด้วยสภาสังคมแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ กำหนดประกวดงาน

อ่านต่อ

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ(Workshop) เนื่องในการจัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 และนานาชาติครั้งที่ 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ด้วย พ.ศ. 2561 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

อ่านต่อ