หมวดหมู่: ข่าวประกาศ

ประกาศ ขายทอดตลาด/สิ่งปลูกสร้าง (บ้านพักหัวหน้าหมวดการศึกษาอำเภอทุ่งสง)

ประกาศ ขายทอดตลาด/สิ่งปลูกสร้าง (บ้านพักหัวหน้าหมวดการศ

อ่านต่อ

ขอเชิญส่งผลงานวิชาการเข้าประกวดและส่งผลงานบุคคลหรือองค์กรที่เหมาะสมเข้ารับรางวัล Prime Minister Road Safety Awards ในงานสัมมนาระดับชาติ เรื่อง “ความปลอดภัยทางถนน” ครั้งที่ 14

 ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.) มูลนิธ

อ่านต่อ

ขอเชิญร่วมกิจกรรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาศักยภาพเด็กผ่านกิจกรรมบูรณาการประสาทการรับความรู้สึก”

ด้วยสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว กำหนดจัด

อ่านต่อ

ขอเชิญชวนส่งผลงานการคัดเลือกเพื่อยกย่องบุคคล องค์กรดีเด่นในการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่าน ประจำปี 2562

ด้วยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ได้ดำเนินโครงการยกย่องบุคคล องค

อ่านต่อ

สพป.นศ.2 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานพิมพ์

ตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษานคร

อ่านต่อ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้าง ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ ปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2

ตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษานคร

อ่านต่อ

ขอเชิญชวนผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมมหกรรมนวัตกรรมการศึกษา จัดโดยบริษัท แม็คเอ็ดดูกา จำกัด ในวันเสาร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00-16.00น. ณ โรงแรมแกรนด์ฟอร์จูน จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

ด้วยบริษัท แม็คเอ็ดดูกา จำกัด ขอเชิญชวนครูและบุคลากรทาง

อ่านต่อ

ขอเชิญชวนสถานศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมคาราวานวิทยาศาสตร์ จังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่ 5-8 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงเรียนทุ่งสง

ด้วย องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) 

อ่านต่อ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานพิมพ์

ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมรา

อ่านต่อ