หมวดหมู่: ประชาสัมพันธ์

บุคลากร สพป.นศ.2 ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว โรงเรียน” รายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 48/2561

วันที่19 ธันวาคม  2561 ว่าที่ร้อยโท ดร.สุเวศ กลับศ

อ่านต่อ

รอง ผอ.สพป.นศ.2 ร่วมเป็นเกียรติการแข่งขันกีฬา “ไสส้านคัพ ครั้งที่ 1”

วันที่ 18 ธันวาคม 2561 ว่าที่ร้อยโท ดร.สุเวศ กลับศรี รอ

อ่านต่อ

ผู้บริหารการศึกษา และผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนขยายโอกาสสังกัด สพป.นศ.2 ร่วมประชุมทางไกล เพื่อสำรวจความต้องการใช้ระบบ DLTV ในโรงเรียนขยายโอกาส

วันที่ 18 ธันวาคม 2561 ว่าที่ร้อยโท ดร. สุเวศ กลับศรี ร

อ่านต่อ

สพป.นศ.2 จับมือตำรวจ ขับเคลื่อนงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา

เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2561 นายบุญเลิศ ธานีรัตน์ผู้อำนว

อ่านต่อ

รอง ผอ.สพป.นศ.2 และบุคลากรที่เกี่ยวข้องประชุม Video conference รับฟังนโยบายการรณรงค์การจัดการขยะในหน่วยงานและสถานศึกษา และแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จาก สพฐ.

วันที่ 12 ธันวาคม 2561 เวลา 13.00 น. ว่าที่ร้อยโท ดร.สุ

อ่านต่อ

ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามและแสดงความคิดเห็นในการในการให้บริการของศูนย์ดำรงธรรม

จังหวัดนครศรีธรรมราช ขอความร่วมมือให้เผยแพร่ประชาสัมพัน

อ่านต่อ

สพป.นศ.2 รับการนิเทศแบบบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน ครั้งที่ 1 จาก สพฐ.

วันที่ 12 ธันวาคม 2561 นายบุญเลิศ ธานีรัตน์ ผู้อำนวยการ

อ่านต่อ

ผอ.สพป.นศ.2 เป็นประธานการประชุมรับนโยบาย “พุธเช้า ข่าวสพฐ.” พร้อมจับมือตำรวจป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา

วันที่ 12 ธันวาคม 2561 นายบุญเลิศ ธานีรัตน์ ผู้อำนวยการ

อ่านต่อ

ศธจ.ขอความร่วมมือให้สถานศึกษารายงานผลการดำเนินงานกิจกรรมแปลงขยะเป็นทุนเพื่อเยาวชน

เรียน ผู้บริหารสถานศึกษา ด้วย ศธจ.ขอความร่วมมือให้สถานศ

อ่านต่อ