หมวดหมู่: ประชาสัมพันธ์

ผู้บริหารการศึกษา สพป.นศ.2 ร่วมประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ รับนโยบายสู่ปฏิบัติ

ผู้บริหารการศึกษา สพป.นศ.2 ร่วมประชุมผู้อำนวยการสำนักงา

อ่านต่อ

บุคลากร สพป.นศ.2 ร่วมประชุมรับนโนบาย พุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 42/2562

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 นายสุวิทย์ ใจห้าว รองผู้อำนวยกา

อ่านต่อ

สพป.นศ.๒ ประชุมคณะกรรมการบริหารวงเงินเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ เพื่อพิจารณาจัดสรรวงเงินคงเหลือการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒

วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ ว่าที่ร้อยโท ดร.สุเวศ กลับศร

อ่านต่อ

ประชาสัมพันธ์โครงการสร้างวินัยทางการเงิน กยศ. ด้วย e-Learning

ด้วยกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ร่วมกับตลาด

อ่านต่อ

บุคลากร สพป.นศ.2 ร่วมพิธีบวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความจงรักภักดี

วันที่ 22 ตุลาคม 2562 ว่าที่ร้อยโท ดร.สุเวศ กลับศรี รอง

อ่านต่อ

สพป.นศ.2 ประชุมสรุปผลการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา โครงการสร้างจิตสำนึกและความรู้ในการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2562

วันที่ 22 ตุลาคม 2562 ว่าที่ร้อยโท ดร.สุเวศ กลับศรี รอง

อ่านต่อ

บุคลากร สพป.นศ.2 ร่วมพิธีเทิดพระเกียรติเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

บุคลากร สพป.นศ.2 ร่วมพิธีเทิดพระเกียรติ เนื่องในวันคล้า

อ่านต่อ