หมวดหมู่: ประชาสัมพันธ์

ผอ.สพป.นศ.2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเขตพื้นที่การศึกษา

วันที่ 2 มีนาคม 2563 เวลา 13.30 น. นายประหยัด สุขขี ผู้

อ่านต่อ

ผอ.สพป.นศ.๒ เป็นประธานพิธีมอบผ้าห่มพระราชทานแก่นักเรียน รร.ราชประชานุเคราะห์ ๖

วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายประหยัด สุขข

อ่านต่อ

ผอ.สพป.นศ.2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARD)

27 กุมภาพันธ์ 2563  เวลา 14.00 น. นายประหยัด สุขขี

อ่านต่อ

ผอ.สพป.นศ.2 ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช รับนโยบายสู่การปฏิบัติ

27 กุมภาพันธ์ 2563  เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมศรี

อ่านต่อ

วันสถาปนาโรงเรียนมหาราช ๓ ครบรอบ ๙๒ ปี พร้อมเปิดบ้านวิชาการโชว์ศักยภาพผลงานนักเรียน

วันสถาปนาโรงเรียนมหาราช ๓ ครบรอบ ๙๒ ปี พร้อมเปิดบ้านวิช

อ่านต่อ

ขอเชิญชวนส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมคัดสรร 1.รางวัล “ผลงานวิจัยของคุรุสภา” ประจำปี 2563 2.รางวัล “หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม.” ประจำปี 2563

ด้วยสำนักงานเลขาธิการคุรุสภาได้ออกประกาศ เรื่อง การส่งผ

อ่านต่อ