หมวดหมู่: ประชาสัมพันธ์

สพป.นศ.2 ปล่อยคาราวาน “มีแล้วแบ่งปัน” น้ำจำนวน 500 โหล 6,000 ขวด เพื่อมอบให้โรงพยาบาลสนามจังหวัดนครศรีธรรมราช

สพป.นศ.2 ปล่อยคาราวาน “มีแล้วแบ่งปัน” น้ำจำนวน 500 โหล

อ่านต่อ

รอง ผอ.สพป.นศ.2 ร่วมประชุมจัดตั้งศูนย์พักคอยเพื่อป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

รอง ผอ.สพป.นศ.2 ร่วมประชุมจัดตั้งศูนย์พักคอยเพื่อป้องกั

อ่านต่อ

บุคลากร สพป.นศ.2 ร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔

บุคลากร สพป.นศ.2 ร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริ

อ่านต่อ

คณะกรรมการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สพป.นศ.2 ร่วมประชุมเพื่อพัฒนา จนท.ผู้ดูแลระบบข้อมูลสารสนเทศ “ผ่านระบบออนไลน์”

..**//คณะกรรมการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารกา

อ่านต่อ

ผอ.สพป.นศ.2 ประชุมบุคลากรกลุ่มอำนวยการและกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาหารือแนวทางขับเคลื่อนการดำเนินงาน

..**// วันที่ 3 สิงหาคม 2564 เวลา น. นายสุรทิน ทิพย์อัก

อ่านต่อ

ผอ.สพป.นศ.2 ประชุมบุคลากรกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา หารือการขับเคลื่อน การจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ

..**//2 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายสุรทิน ทิพย์อักษร

อ่านต่อ

ผอ.สพป.นศ.2 ประชุมบุคลากรกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์หารือแนวทางขับเคลื่อนการดำเนินงาน

..**//ผอ.สพป.นศ.2 ประชุมบุคลากรกลุ่มบริหารงานการเงินและ

อ่านต่อ

ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ สังกัด สพป.นศ.2 ร่วมรับชมการประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์

วันที่ 30 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายสุรทิน ทิพย์อัก

อ่านต่อ