หมวดหมู่: ประชาสัมพันธ์

รอง ผอ.สพป.นศ.2 บุคลากร และคณะครูโรงเรียนวัดก้างปลา ร่วมงานมหกรรมสร้างมูลค่านวัตกรรมสุขภาพเด็กวัยเรียน วัยรุ่น ภาคใต้ ปี ๒๕๖๒ “โรงเรียนรอบรู้สุขภาพดี มีความสุข HAPPINESS Health Literate School”

เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ว่าที่ร้อยโท ดร.สุเวศ กล

อ่านต่อ

สพป.นศ.2 คัดเลือกนักเรียนเพื่อรับทุนการศึกษามูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี ประจำปี 2562

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 ดร.มังกรแก้ว ดรุณศิลป์ รองผู้

อ่านต่อ

สพป.นศ.2 เข้าร่วมประชุมวิชาการ “โรงเรียนสุขภาวะ:ยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาที่หน้างาน”

วันที่ 27 กพ.62 ว่าที่ร้อยโท ดร.สุเวศ กลับศรี พร้อมด้วย

อ่านต่อ

สพป.นศ.2 มอบเงินช่วยเหลือนักเรียนจากเหตุการณ์ไฟไหม้บ้านเสียหายทั้งหลัง

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึก

อ่านต่อ

บุคลากร สพป.นศ.2 ประชุมรับนโยบาย รายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 9/2562

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 นายสุวิทย์ ใจห้าว รองผู้อำนวย

อ่านต่อ

ว่าที่ร้อยโท ดร.สุเวศ กลับศรี รอง ผอ.สพป.นศ.2 เป็นประธานเปิดค่ายพักแรมลูกเสือสามัญ

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 ว่าที่ร้อยโท ดร.สุเวศ กล

อ่านต่อ

สพป.นศ.2 ประชุมผู้บริหารโรงเรียนขยายโอกาสในสังกัด เดินหน้าขับเคลื่อนโครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ค่ายทักษะชีวิตฯ

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 นางจารี กาลดิษฐ์ ทิพย์รัตน์ ร

อ่านต่อ

บุคลากร สพป.นศ.2 ประชุมรับนโยบาย รายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 8/2562

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 ว่าที่ร้อยโท ดร.สุเวศ กลับศรี

อ่านต่อ