หมวดหมู่: ประชาสัมพันธ์

ผอ.สพป.นศ.2 ร่วมรับมอบนโยบายจาก เลขาธิการ กพฐ.เกี่ยวกับการจัดการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ “เน้นให้นักเรียน อ่านออกเขียนได้ เป็นอันดับแรก”

เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2563 เวลา 14.00 น. นายประหยัด สุข

อ่านต่อ

ผอ.สพป.นศ.2 ร่วมคณะกับ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เยี่ยมโรงเรียนวัดโคกโก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1

เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2563 เวลา 14.30 น. นายประหยัด สุข

อ่านต่อ

สพป.นศ.2 รับรายงานตัวครูผู้ช่วย เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย

..**สพป.นศ.2 รับรายงานตัวครูผู้ช่วย เพื่อบรรจุและแต่งตั

อ่านต่อ

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักโฆษก ด่วนที่สุด ที่ สนฆ.ว.0816/2563 ลงวันที่ 22 กันยายน 2563 เรื่อง การประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานของรัฐบาลเพื่อประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานของรัฐบาลในส่วนที่เกี่ยวข้อง

ด้วยสำนัก โฆษณา สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ขอความอนุเคร

อ่านต่อ