หมวดหมู่: ประชาสัมพันธ์

บุคลากร สพป.นศ.2 ร่วมรับชมรายการพุธเช้า ข่าวโรงเรียน และพุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 12/2564 พร้อมหารือข้อราชการเพื่อขับเคลื่อนการจัดการศึกษาให้เกิดประโยชน์สูงสุด

วันที่ 24 มีนาคม 2564 เวลา 07.30 น. นายสมชาติ ไกรแก้ว ร

อ่านต่อ

สพฐ.และคณะจากมูลนิธิอายิโนโมะโต๊ะ คณาจารย์จากสถาบันโภชนาการ ม.มหิดล เเละ ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ศึกษาดูงานการดำเนินงาน รร. ต้นเเบบนักเรียนไทยสุขภาพดี (best of the best) ณ รร.ราชประชานุเคราะห์ 6

วันที่ 23 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายอัมพร ภาระพันธ์

อ่านต่อ

สพป.นศ.2 ร่วมกับ ศูนย์เสมารักษ์ ศธจ.นศ. จัดเวทีแลกเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติงาน เจ้าหน้าส่งเสริมความประพฤติ (พสน.)

..**//สพป.นศ.2 ร่วมกับ ศูนย์เสมารักษ์  ศธจ.นศ. จัด

อ่านต่อ

บุคลากร สพป.นศ.2 ร่วมประชุมทางไกลผ่านโปรแกรม Zoom Meeting เรื่อง สถานการณ์คุณภาพน้ำอุปโภค บริโภคของโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร ปีงบประมาณ 2563

วันที่ 22 มีนาคม 2564 เวลา 10.00-12.00 น. นางสกรีนรักษ์

อ่านต่อ

ศูนย์เครือข่ายการศึกษาที่ 9 อำเภอบางขัน จัดงานใหญ่ แสดงผลงานครู นักเรียน ตามจุดเน้น สพป.นศ.2 “เปิดบ้านศูนย์ 9 บอกเล่าจุดเน้น”

วันที่ 18 มีนาคม 2564 นายสุรทิน ทิพย์อักษร ผู้อำนวยการส

อ่านต่อ

บุคลากร สพป.นศ.2 ร่วมประชุมรับฟังนโยบายแนวปฏิบัติการรับส่งหนังสือราชการ (e-saraban) สพฐ.ผ่านระบบ Conference

บุคลากร สพป.นศ.2 ร่วมประชุมรับฟังนโยบายแนวปฏิบัติการรับ

อ่านต่อ

บุคลากร สพป.นศ.2 ร่วมรับชมรายการพุธเช้า ข่าวโรงเรียน และพุธเช้า ข่าว สพฐ.ครั้งที่ 11/2564 พร้อมหารือข้อราชการเพื่อขับเคลื่อนการจัดการศึกษาให้เกิดประโยชน์สูงสุด

วันที่ 17 มีนาคม 2564 เวลา 07.30 น. นายสุรทิน ทิพย์อักษ

อ่านต่อ

ศูนย์เครือข่ายการศึกษาที่ 1-3 อำเภอทุ่งสง เปิดบ้านแสดงผลงานครู นักเรียน ตามนโนบายและจุดเน้น สพป.นศ.2

ศูนย์เครือข่ายการศึกษาที่ 1-3 อำเภอทุ่งสง เปิดบ้านแสดงผ

อ่านต่อ