หมวดหมู่: ประชาสัมพันธ์

คณะผู้บริหาร บุคลากร สพป.นศ. 2 ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว โรงเรียน” ,รายการ “พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ครั้งที่ 7/2561

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 นายบุญเลิศ ธานีรัตน์ ผู้อำนวย

อ่านต่อ

สพป.นศ.2 ประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณามอบหมายผู้รับผิดชอบงาน แต่ตัวบ่งชี้ตามมาตรฐาน และกลยุทธ์ จุดเน้น ครั้งที่ 1/2561

19 กุมภาพันธ์ 2561 นายบุญเลิศ ธานีรัตน์ ผู้อำนวยการสำนั

อ่านต่อ

สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 เร่งทำความเข้าใจการดำเนินการประเมินคุณภาพ

16 กุมภาพันธ์ 2561 ว่าที่ร้อยโท ดร.สุเวศ กลับศรี รอง ผอ

อ่านต่อ