หมวดหมู่: ประชาสัมพันธ์

รอง ผอ.สพป.นศ.2 เป็นประธานมอบรางวัลการสอบวัดความรู้ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ครั้งที่ 1 ณ โรงเรียนวัดสามัคคีนุกูล

วันที่ 26 ธันวาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายสุวิทย์ ใจห้าว

อ่านต่อ

ผอ.สพป.นศ.2 พร้อมด้วย บุคลากรในสังกัด ร่วมรับชมรายการพุธเช้า ข่าวโรงเรียน พุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 50/2562

วันที่ 25 ธันวาคม 2562 เวลา 07.30 น. นายประหยัด สุขขี ผ

อ่านต่อ

สพป.นศ.2 ร่วมประชุมทางไกล วีดิโอคอนเฟอเรนซ์ เพื่อรับฟังแนวนโยบาย​การขับเคลื่อนงานของกระทรวงศึกษาธิการ

วันที่ 19 ธันวาคม 2562 เวลา 11.oo น. นายประหยัด สุขขี ผ

อ่านต่อ

สพป.นศ.๒ ประชุมพิจารณาการจัดตั้งงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ งบลงทุน รายการค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างของโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒)

               

อ่านต่อ

ผอ.สพป.นศ.2 เยี่ยมการจัดการเรียนการสอน ณ รร.บ้านคลองขุด เน้นทำงานด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว โปร่งใส เป็นธรรม สร้างความ“เชื่อมือ เชื่อถือ เชื่อใจ” ให้บริการที่ดีต่อผู้บริหารสถานศึกษา ครู นักเรียนและประชาชนทั่วไป

วันที่ 18 ธันวาคม 2562 เวลา 14.00 น. นายประหยัด สุขขี ผ

อ่านต่อ

บุคลากร สพป.นศ.2 ร่วมรับชมรายการ พุธเช้า ข่าวโรงเรียน พุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 49/2562

วันที่ 18 ธันวาคม 2562 เวลา 07.30 น. นายประหยัด สุขขี ผ

อ่านต่อ