หมวดหมู่: ประชาสัมพันธ์

สพป.นศ.2 ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “ เราทำความดี ด้วยหัวใจ” เพื่อน้อมรำลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวในวันข้าราชการพลเรือนประจำปี พ.ศ. 2564

สพป.นศ.2 ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “ เราทำความดี ด้วยหัวใจ” เพ

อ่านต่อ

บุคลากร สพป.นศ.2 ร่วมรับชมรายการพุธเช้า ข่าวโรงเรียน และพุธเช้า ข่าว สพฐ.ครั้งที่ 13/2564 พร้อมหารือข้อราชการเพื่อขับเคลื่อนการจัดการศึกษาให้เกิดประโยชน์สูงสุด ณ ห้องประชุม สพป.นศ.2

31 มีนาคม 2564 นายสมชาติ ไกรแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงาน

อ่านต่อ

14 โรงเรียน สังกัด สพป.นศ.2 ร่วมประชุมยืนยันข้อมูล รร.คุณภาพของชุมชน ตามนโยบายการบูรณาการด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ

วันที่ 1 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมถ้ำตลอด

อ่านต่อ

รอง ผอ.สพป.นศ.2 เป็นประธานประเมินคุณภาพโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 2 ดาว ปีงบประมาณ 2563 ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 19

วันที่ 31 มีนาคม 2564 เวลา 09.30 น.นายอัมพร ภาระพันธ์ ร

อ่านต่อ

ผอ.สพป.นศ.2 เป็นประธานอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนประเมินตนเองศึกษาความต้องการจำเป็น เพื่อจัดทำแผนพัฒนาโรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้

วันที่ 31 มีนาคม นายสุรทิน ทิพย์อักษร ผู้อำนวยการสำนักง

อ่านต่อ

สมาคมเครือข่ายครูดี สพป.นศ.2 ร่วมขับเคลื่อนการส่งเสริม สนับสนุนคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณผู้ประกอบวิชาชีพครู

**//สมาคมเครือข่ายครูดี สพป.นศ.2 ร่วมขับเคลื่อนการส่งเส

อ่านต่อ

ผอ.สพป.นศ.2 ร่วมชื่นชมเปิดบ้านวิชาการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยและโครงงานฐานวิจัยโรงเรียนในสังกัด

..**//ผอ.สพป.นศ.2 ร่วมชื่นชมเปิดบ้านวิชาการบ้านนักวิทยา

อ่านต่อ

ผอ.สพป.นศ.2 มอบนโยบายการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาแก่ผู้บริหารสถานศึกษา ครู ศูนย์เครือข่ายการศึกษาที่ 11 อำเภอนาบอน

ผอ.สพป.นศ.2  มอบนโยบายการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาแ

อ่านต่อ