หมวดหมู่: ประชาสัมพันธ์

ผอ.สพป.นศ.2 ประเมินสัมฤทธิผล ผอ.สถานศึกษา รอบ 6 เดือน และเยี่ยมให้กำลังใจครู จัดการเรียนการสอน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ผอ.สพป.นศ.2 ประเมินสัมฤทธิผล ผอ.สถานศึกษา รอบ 6 เดือน แ

อ่านต่อ

ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สพป.นศ.2

ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึก

อ่านต่อ

สพป.นศ.2 จัดกิจกรรมวิชาการตามโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริฯ ผ่านระบบ Google Meet เพื่อเป็นตัวแทนสู่ระดับประเทศ

สพป.นศ.2 จัดกิจกรรมวิชาการตามโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนใ

อ่านต่อ

ผอ.สพป.นศ.2 ประเมินสัมฤทธิผล ผอ.สถานศึกษา รอบ 6 เดือน และเยี่ยมให้กำลังใจครู จัดการเรียนการสอน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ผอ.สพป.นศ.2 ประเมินสัมฤทธิผล ผอ.สถานศึกษา รอบ 6 เดือน แ

อ่านต่อ

สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 ร่วมประชุมรับนโยบาย ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting รับฟังคำชี้แจงแนวทางการจัดการเรียนการสอนและลดภาระช่วยเหลือนักเรียน

สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 ร่วมประชุมรับนโยบาย ผ่านระบบออน

อ่านต่อ

สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาศักยภาพเครือข่ายประชาสัมพันธ์ บุคลากรในสังกัด ผ่านระบบ Google Meet

สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาศักย

อ่านต่อ

คณะกรรมการบริหารวงเงิน เลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2 สังกัด สพป.นศ.2

คณะกรรมการบริหารวงเงิน เลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุ

อ่านต่อ

ผู้เข้าอบรมสามารถดาวโหลดเกียรติบัตร การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำหรับผู้รับผิดชอบข้อมูลโรงเรียนในสังกัด

ผู้เข้าอบรมสามารถดาวโหลดเกียรติบัตร การอบรมเชิงปฏิบัติก

อ่านต่อ

สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา

สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบข้อม

อ่านต่อ