หมวดหมู่: ประชาสัมพันธ์

ประชุมคณะกรรมการเก็บข้อมูลเพื่อประกอบการประเมินประสิทธิภาพ และประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครู ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน

          วันที่ 9 กันยายน 256

อ่านต่อ