หมวดหมู่: ประชาสัมพันธ์

สพป.นศ. 2 ประชุมประเมินความพร้อมการขอเปิดชั้นเรียนระดับก่อนประถมศึกษา

วันที่ 6 มีนาคม 2561 ว่าที่ร้อยโท ดร.สุเวศ กลับศรี รองผ

อ่านต่อ

ทุกภาคส่วนร่วมฉลองรางวัลสถานศึกษาพระราชทาน รร.ชุมชนบ้านนาวา (ไพรสณฑ์พิศิษฐ์) อย่างคึกคัก

..**>>2 มีนาคม 2561 นายบุญเลิศ ธานีรัตน์ ผู้อำนวย

อ่านต่อ