หมวดหมู่: ประชาสัมพันธ์

ขอเชิญสมัครเข้าร่วมกิจกรรม “สืบสานงานหัตถกรรมผ่านครูสู่เยาวชนร่วมกับ สพฐ. ครั้งที่ ๑

              ด้วยศู

อ่านต่อ

ขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการสานพลังท้องถิ่นไทยถวายพ่อของแผ่นดิน เดิน – วิ่งมินิมาราธอน เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีราชาภิเษก ประจำปี ๒๕๖๒ สมัครได้จนถึงวันที ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ นี้

               

อ่านต่อ

สพป.นศ.๒ ประชุมคณะกรรมการการดำเนินงานตามโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 ว่าที่ร้อยโท ดร.สุเวศ  กล

อ่านต่อ

สพป.นศ.2 ประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน หุ่นยนต์และนักบินน้อย งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 1/2562 

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 ว่าที่ร้อยโท ดร.สุเวศ กลับศรี

อ่านต่อ

สพป.นศ.2 เยี่ยมบ้านนักเรียน เดินหน้าพัฒนาประสิทธิภาพระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างยั่งยืน

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 ว่าที่ร้อยโท ดร.สุเวศ กลับศรี

อ่านต่อ

ร.ร.บ้านวังเต่า สพป.นศ.2 รับการประเมินสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับประถมศึกษา ขนาดเล็ก ระดับจังหวัด

..++เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนบ้านวังเต่า ส

อ่านต่อ

สพป.นศ.2 ร่วมประชุมขับเคลื่อนการบริหารคุณภาพการศึกษา ประจำเขตตรวจราชการที่ 5,6,7 (ภาคใต้และภาคใต้ชายแดน)

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 ว่าที่ร้อยโท ดร.สุเวศ กลับศรี

อ่านต่อ

ร.ร.วัดไม้เรียง รับการประเมินสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับประถมศึกษา ขนาดกลาง ระดับจังหวัด

ร.ร.วัดไม้เรียง รับการประเมินสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพร

อ่านต่อ

สพป.นศ.2 ร่วมกับ คุณจิมมี่ ชวาลา เศรษฐีเมืองคอน โดยชมรมจักรยานทุ่งสง มอบจักรยาน “ร้อยคัน สานฝัน ปันโอกาสให้น้อง” ปี 2562

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 ว่าที่ร้อยโท ดร.สุเวศ กลับศรี

อ่านต่อ