หมวดหมู่: ประชาสัมพันธ์

มอบเงินช่วยเหลือจากผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.นศ.2 แก่ครอบครัว นายวีรศักดิ์ ศรีอักษร พนักงานราชการโรงเรียนวัดมะปรางงาม กรณีประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์เสียชีวิต

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.00 น. นายประหยัด สุขข

อ่านต่อ

โรงเรียนวัดควนสูง สพป.นศ.2 จัดค่ายวิทยาศาสตร์น้อย ต่อยอดสู่ความสำเร็จ ครั้งที่ 5 “เพราะทุกสิ่งไม่หยุดนิ่ง”

..** วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.30 น. นายประหยัด

อ่านต่อ

ผอ.สพป.นศ.2 นำบุคลากรร่วมรับชมรายการพุธเช้า ข่าวโรงเรียน และพุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 6/2563

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 07.30 น. นายประหยัด สุขข

อ่านต่อ

สพป.นศ.2 ประชุมชี้แจงการทดสอบประเมินคุณภาพผู้เรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๒

วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายประหยัด สุขขี

อ่านต่อ

รร.ศูนย์เครือข่ายการศึกษาที่ 1 สพป.นศ.2 จัดกิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารีสามัญ และสามัญรุ่นใหญ่ ปีการศึกษา 2562

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 11.00 น. นายสุวิทย์ ใจห้า

อ่านต่อ

รร.สังกัด สพป.นศ.2 จัดกิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ ปีการศึกษา 2562

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.30 น. ดร.มังกรแก้ว ดรุ

อ่านต่อ

บุคลากรร่วมรับชมรายการพุธเช้า ข่าวโรงเรียน และพุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 5/2563

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 07.30 น. ว่าที่ร้อยโท ดร.

อ่านต่อ