หมวดหมู่: ประชาสัมพันธ์

สพป.นศ.2 ประชุมเตรียมการดำเนินโครงการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วันที่ 8 กันยายน 2563 เวลา 13.30 น. นายประหยัด  สุ

อ่านต่อ

ผอ.สพป.นศ.๒ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพป.นศ.๒ เป็นตัวแทนมอบเงินช่วยเหลือครอบครัวครูที่ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต

วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๕.๐๐ น. นายประหยัด สุขขี ผู

อ่านต่อ

จังหวัดนครศรีฯ เชิดชูเกียรติโรงเรียนวัดไม้เรียงเป็นต้นแบบสถานศึกษาปลอดอบายมุข และ 22 ต้นแบบครูดีไม่มีอบายมุข สังกัด สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2

วันที่ 2 กันยายน 2563 นายสมพงษ์ มากมณี รองผู้ว่าราชการจ

อ่านต่อ

นายประหยัด สุขขี ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๒ เป็นวิทยากรพี่เลี้ยง การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๓ นายประหยัด สุขขี ผู้อำนวยการสำนั

อ่านต่อ

สพป.นศ.2 จัดกิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ 100 ล้านต้น

สพป.นศ.2 จัดกิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ เพ

อ่านต่อ