หมวดหมู่: ประชาสัมพันธ์

ผอ.สพป.นศ.2 ปลื้มผลงานผู้เข้าอบรมพัฒนาทักษะการคัดลายมือ “เขียนได้ลายมือสวย” นำร่องโดยศึกษานิเทศก์ลงสู่นักเรียน

ผอ.สพป.นศ.2  ปลื้มผลงานผู้เข้าอบรมพัฒนาทักษะการคัด

อ่านต่อ

สพป.นศ.2 เยี่ยมโรงเรียนและเยี่ยมบ้านนักเรียนที่ขาดแคลนพร้อมให้ความช่วยเหลือเด็ก ทั้ง 8 อำเภอในเขตพื้นที่บริการ ก่อนเปิดภาคเรียน

..**นายมังกรแก้ว ดรุณศิลป์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้

อ่านต่อ

สพป.นศ.2 อบรมพัฒนาทักษะการคัดลายมือ “เขียนได้ลายมือสวย” นำร่องโดยศึกษานิเทศก์ลงสู่นักเรียน

วันที่ 24 มิถุนายน 2563 เวลา 09.30 น. นายประหยัด สุขขี

อ่านต่อ

ประชุมรอง ผอ.สพป.นศ.2 ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ศึกษานิเทศก์และบุคลากร สพป.นศ.2

วันที่ 24 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. นายประหยัด สุขขี

อ่านต่อ

บุคลากร สพป.นศ.2 ร่วมรับชมรายการพุธเช้า ข่าวโรงเรียน และพุธเช้า ข่าว สพฐ.ครั้งที่ 23/2563

วันที่ 24 มิถุนายน 2563 เวลา 07.30 น. นายประหยัด สุขขี

อ่านต่อ