Author Archives: ทิพวรรณ์ เมืองเสน

ขอเชิญชวนอบรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะดิจิทัลของครู ด้วยหลักสูตรที่ผ่านการรับรองจากสถาบันคุรุพัฒนาและการจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์

ด้วยสมาพันธ์แพลตฟอร์มการศึกษาและอาชีพ (ประเทศไทย) เล็งเ

อ่านต่อ

รอง ผอ.สพป.นศ.2 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบทุนการศึกษา “มูลนิธิคุณพุ่ม” จ.นครศรีธรรมราช ปีการศึกษา 2563

วันที่ 26 มกราคม 2564 เวลา 09.30 น. นางจอมขวัญ นครไธสง

อ่านต่อ

ผอ.สพป.นศ.2 ปฐมนิเทศ นักศึกษาฝึกประสบการณ์การบริหารการศึกษา หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต และมหาบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

วันที่ 25 มกราคม 2564 เวลา 09.30 น. นายสุรทิน ทิพย์อักษ

อ่านต่อ

ผอ.สพป.นศ.2 เยี่ยมโรงเรียนเปิดเรียนวันแรก หลังจากปิดตามคำสั่ง จ.นครศรีธรรมราช 15 วัน งัดมาตรการป้องกันโควิด-19 เข้มข้น

วันที่ 21 มกราคม 2564 นายสุรทิน ทิพย์อักษร ผู้อำนวยการส

อ่านต่อ

บุคลากร สพป.นศ.2 ร่วมรับชมรายการพุธเช้า ข่าวโรงเรียน และพุธเช้า ข่าว สพฐ.ครั้งที่ 3/2564 พร้อมหารือข้อราชการเพื่อขับเคลื่อนการจัดการศึกษาให้เกิดประโยชน์สูงสุด

วันที่ 20 มกราคม 2564 เวลา 07.30 น. นายสมชาติ ไกรแก้ว ร

อ่านต่อ

ครู สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 ร่วมทำความดีบริจาคโลหิต เนื่องในวันครูแห่งชาติ ประจำปี 2564

วันที่ 14 มกราคม 2564 เวลา 13.00 น. นายสุรทิน ทิพย์อักษ

อ่านต่อ

บุคลากร สพป.นศ.๒ ร่วมรับชมรายการพุธเช้า ข่าวโรงเรียน และพุธเช้า ข่าว สพฐ.ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ พร้อมหารือข้อราชการเพื่อขับเคลื่อนการจัดการศึกษาให้เกิดประโยชน์สูงสุด

วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๗.๓๐ น. นายสุรทิน ทิพย์อักษ

อ่านต่อ

ผอ.สพป.นศ.2 เป็นประธานการประชุมพิจารณากลั่นกรองโครงการและงบประมาณเพื่อบรรจุเข้าแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

วันที่ 8 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น. นายสุรทิน ทิพย์อักษร

อ่านต่อ

บุคลากร สพป.นศ.๒ ร่วมรับชมรายการพุธเช้า ข่าวโรงเรียน และพุธเช้า ข่าว สพฐ.ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๗.๓๐ น. นายสุรทิน ทิพย์อักษร

อ่านต่อ

รอง ผอ.สพป.นศ.๒ ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หารือมาตรการการป้องกัน CoVID-19 อย่างเคร่งครัด

เมื่อเร็ว ๆ นี้ นางจอมขวัญ นครไธสง รองผู้อำนวยการสำนักง

อ่านต่อ