Author Archives: ทิพวรรณ์ เมืองเสน

ตรวจเยี่ยมสนามแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 ปีการศึกษา2562

วันที่ 12 กันยายน 2562 ว่าที่ร้อยโท ดร.สุเวศ กลับศ

อ่านต่อ

สพป.นศ.2 จัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2562 เฟ้นหาตัวแทนสู่ระดับชาติ

วันที่ 11 กันยายน 2562 ว่าที่ร้อยโท ดร.สุเวศ กลับศรี &n

อ่านต่อ

บุคลากร สพป.นศ.2 ร่วมประชุมรับนโนบาย พุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 35/2562

วันที่ 4 กันยายน 2562 นางประชุมพร ไศลแก้ว ผู้อำนวยการกล

อ่านต่อ

ประชุมคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และฝ่ายประสานที่พัก งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 

วันที่ 27 สิงหาคม 2562 ดร.บุญเลิศ ธานีรัตน์ ผู้อำนวยการ

อ่านต่อ

บุคลากร สพป.นศ.2 ศึกษาดูงานการดำเนินงานด้านกิจกรรมและแนวปฏิบัติสู่เขตสุจริตที่ยังยืน ณ สพป.สฎ. 1

วันที่ 23 สิงหาคม 2562 ดร.บุญเลิศ ธานีรัตน์ ผู้อำนวยการ

อ่านต่อ

บุคลากร สพป.2 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรสู่เขตสุจริตที่ยั่งยืน

วันที่ 24 สิงหาคม 2562 บุคลากร สพป.2 อบรมเชิงปฏิบัติการ

อ่านต่อ

สรุปผลการพัฒนาด้วยระบบ TEPE Online “หลักสูตรการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มครูผู้ช่วย ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครู”

วันที่ 26 สิงหาคม 2562 ดร.บุญเลิศ ธานีรัตน์ ผู้อำนวยการ

อ่านต่อ