Author Archives: ทิพวรรณ์ เมืองเสน

ผู้บริหาร สพป.นศ.2 รับชม Conference“การปฏิบัติงานตามนโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบาย สพฐ.”

วันที่ 8 มิถุนายน 2561 นายบุญเลิศ ธานีรัตน์ ผู้อำนวยการ

อ่านต่อ

กระทรวงศึกษาธิการจับมือตำรวจแห่งชาติป้องกันการเล่นการพนันในสถานศึกษาทั่วประเทศ

วันที่ 6 มิถุนายน 2561 นางพรรณี สกุณา รอง ผอ.สพป.นศ.2 แ

อ่านต่อ