Author Archives: ทิพวรรณ์ เมืองเสน

ครูปฐมวัย สพป.นศ.2 อบรมต่อยอดสะเต็มศึกษาวิทยาศาสตร์การคำนวณ รักษาสภาพตราบ้านวิทยาศาสตร์น้อยพระราชทาน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2

อ่านต่อ

ลูกเสือ-เนตรนารี สพป.นศ.2 กว่า 1,000 คน ร่วมใจทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ

**วันนี้ (วันที่ 1 กรกฎาคม 2562) ที่สนามค่ายลูกเสือสำโร

อ่านต่อ

ภาคีเครือข่ายการศึกษาร่วมทอดผ้าป่าสามัคคีหาทุนสบทบปรับปรุงโรงเรียนบ้านถ้ำตลอด

27 มิถุนายน 2562 ที่ หอประชุมโรงเรียนบ้านถ้ำตลอด ดร.มัง

อ่านต่อ