Author Archives: ทิพวรรณ์ เมืองเสน

บุคลากร สพป.นศ.2 ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว โรงเรียน” รายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 15/2561

วันที่ 25 เมษายน 2561 นางพรรณี สกุณา รองผู้อำนวยการสำนั

อ่านต่อ

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ(Workshop) เนื่องในการจัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 และนานาชาติครั้งที่ 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ด้วย พ.ศ. 2561 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

อ่านต่อ

สพป.นศ. 2 เปิดค่ายภาวะผู้นำ “โครงการสร้างความเข้มแข็งองค์กรสภานักเรียน”

วันที่ 20 เมษายน 2561 ว่าที่ร้อยโท ดร.สุเวศ กลับศรี รอง

อ่านต่อ

ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ DT (Design and technology)

ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

อ่านต่อ