Author Archives: ทิพวรรณ์ เมืองเสน

สพป.นศ.2 เชิดชูเกียรติข้าราชการดีเด่น พร้อมร่วมสรงน้ำพระ รดน้ำขอพรผู้สูงอายุตามประเพณีสงกรานต์แบบนิวนอร์มอล

วันที่ 9 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น. นายสุรทิน ทิพย์อักษร

อ่านต่อ

บุคลากร สพป.นศ.2 ร่วมรับชมรายการพุธเช้า ข่าวโรงเรียน และพุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 14/2564 พร้อมหารือข้อราชการเพื่อขับเคลื่อนการจัดการศึกษาให้เกิดประโยชน์สูงสุด

วันที่ 7 เมษายน 2564 เวลา 07.30 น. นายสมชาติ ไกรแก้ว รอ

อ่านต่อ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2

อ่านต่อ

สพป.นศ.2 ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ และคัดเลือกหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ครั้งที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2563 ตัวแทนระดับเขตพื้นที่การศึกษา

วันที่ 5 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น. นายสุรทิน ทิพย์อักษร

อ่านต่อ

รอง ผอ.สพป.นศ.2 และบุคลากรในสังกัด ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ กรมสมเด็จพระเทพฯ

วันที่ 2 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น.  นางจอมขวัญ&nbs

อ่านต่อ

14 โรงเรียน สังกัด สพป.นศ.2 ร่วมประชุมยืนยันข้อมูล รร.คุณภาพของชุมชน ตามนโยบายการบูรณาการด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ

วันที่ 1 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมถ้ำตลอด

อ่านต่อ

รอง ผอ.สพป.นศ.2 เป็นประธานประเมินคุณภาพโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 2 ดาว ปีงบประมาณ 2563 ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 19

วันที่ 31 มีนาคม 2564 เวลา 09.30 น.นายอัมพร ภาระพันธ์ ร

อ่านต่อ

ผอ.สพป.นศ.2 เป็นประธานอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนประเมินตนเองศึกษาความต้องการจำเป็น เพื่อจัดทำแผนพัฒนาโรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้

วันที่ 31 มีนาคม นายสุรทิน ทิพย์อักษร ผู้อำนวยการสำนักง

อ่านต่อ

บุคลากร สพป.นศ.2 ร่วมรับชมรายการพุธเช้า ข่าวโรงเรียน และพุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 12/2564 พร้อมหารือข้อราชการเพื่อขับเคลื่อนการจัดการศึกษาให้เกิดประโยชน์สูงสุด

วันที่ 24 มีนาคม 2564 เวลา 07.30 น. นายสมชาติ ไกรแก้ว ร

อ่านต่อ

สพฐ.และคณะจากมูลนิธิอายิโนโมะโต๊ะ คณาจารย์จากสถาบันโภชนาการ ม.มหิดล เเละ ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ศึกษาดูงานการดำเนินงาน รร. ต้นเเบบนักเรียนไทยสุขภาพดี (best of the best) ณ รร.ราชประชานุเคราะห์ 6

วันที่ 23 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายอัมพร ภาระพันธ์

อ่านต่อ