Author Archives: ทิพวรรณ์ เมืองเสน

ประชุมคณะกรรมการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ครั้งที่ 1/2562

วันที่ 20 มีนาคม 2562 ว่าที่ร้อยโท ดร.สุเวศ กลับศรี รอง

อ่านต่อ

ประชุมผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และศึกษานิเทศก์ สังกัด สพป.นศ.2

วันที่ 19 มีนาคม 2562 ดร. บุญเลิศ ธานีรัตน์ ผู้อำนวยการ

อ่านต่อ

บุคลากร สพป.นศ.2 ประชุมรับนโยบายรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 12/2562

วันที่ 20 มีนาคม 2562 ว่าที่ร้อยโท ดร.สุเวศ กลับศรี รอง

อ่านต่อ

ผู้อำนวยการ รร. ครู และบุคลากร สพป.นศ.2 ร่วมประชุมจัดทำแผนการเฝ้าระวังปัญหาความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา

วันที่ 15 มีนาคม 2562 นายสมหมาย สุดถนอม ผอ.รร.สังวาลย์ว

อ่านต่อ

“เปิดบ้านแห่งการเรียนรู้ สู่มาตรฐานโรงเรียนคุณภาพ” โรงเรียนสหกรณ์นิคมกสิกรรมทุ่งสง

วันที่ 14 มีนาคม 2562  นางจารี กาลดิษฐ์ ทิพย์รัตน์

อ่านต่อ

ขอเชิญส่งผลงานวิชาการเข้าประกวดและส่งผลงานบุคคลหรือองค์กรที่เหมาะสมเข้ารับรางวัล Prime Minister Road Safety Awards ในงานสัมมนาระดับชาติ เรื่อง “ความปลอดภัยทางถนน” ครั้งที่ 14

 ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.) มูลนิธ

อ่านต่อ

ขอเชิญร่วมกิจกรรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาศักยภาพเด็กผ่านกิจกรรมบูรณาการประสาทการรับความรู้สึก”

ด้วยสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว กำหนดจัด

อ่านต่อ